Новини кафедри

27 березня 2018 року на кафедрі відбувся внутрішній аудит з основних напрямків роботи. Моніторингова група у складі Гуріної О.А., фахівця І-ої категорії із стандартизації, сертифікації та якості ВУЯ НФаУ Гладцінової О.Ю. та д.фарм. н., професора Коваленко С.М. перевірили роботу кафедри та надали рекомендації стосовно покращання показників діяльності кафедри.

30 березня 2018 року проведено профорієнтаційний захід в рамках«PHARM CAMP» – 2018 на кафедрі клінічної лабораторної діагностики 30.03.2018 року серед учнів Харківської гімназії № 116 та ЗОШ №54 м. Харкова. Під час зустрічі школярам було надано інформацію про клінічну лабораторну діагностику, клінічну генетику, клінічну біохімію. Учні дуже зацікавились інформацією про клінічну генетику. Завідувач кафедри Єрьоменко Р.Ф., доц. Ковальова В.І. та доц. Карабут Л.В. разом з співробітниками приймальної комісії провели екскурсію кафедрою та відповіли на всі питання учнів. Доц. Ковальова В.І. ознайомила студентів з напрямами клінічної генетики. Учням продемонстровано препарати хромосом. Всіх присутніх було запрошено на ярмарку вакансій, яка відбудеться 14 квітня 2018 року у НФаУ.

11 квітня 2018 року  вперше у Національному фармацевтичному університеті на базі кафедр клінічної лабораторної діагностики, біології та мікробіології, вірусології та імунології відбулося засідання круглого столу «Актуальні питання підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». Організаторами засідання виступили ректор НФаУ, заслужений діяч науки і техніки України, д. фарм. н., професор Котвіцька А.А., декан медико-фармацевтичного факультету НФаУ, д. біол.н., професор Набока О.І., завідувачі кафедр клінічної лабораторної діагностики, біології та мікробіології, вірусології та імунології НФаУ: д. біол. н., доцент Єрьоменко Р.Ф., д. біол. н., професор Філіпцова О.В., д.м.н., професор Філімонова Н.І. На засідання були запрошені завідувачі провідних лабораторій м. Харкова: лабораторії мікробіології ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», бактеріологічної лабораторії КП «Санепідсервіс», лабораторії медичного центру «Здоров’я», лабораторії «Міленіум», лабораторії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МРЗ України», директор ЗОЗ ТОВ «Медична лабораторія «ІНЛАБ», відповідальна за практику лабораторії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України». А також лікар з клінічної лабораторної діагностики КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня», м. Дніпропетровськ.

У процесі зустрічі обговорювалися питання підготовки майбутніх фахівців спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» з точки зору затребуваності і відповідності сучасним вимогам, які висуваються роботодавцями до фахівців в області лабораторної медицини. Професор Набока О.І. у вступному слові поділилася досвідом відвідування медичного університету в Германії, розповіла про особливості викладання та організації навчального процесу, вимог до здобувачів вищої освіти і випускників. Професор Набока О.І. висловила думку стосовно того, що випусковим кафедрам з метою ефективної підготовки відповідальних, високопрофесійних і конкурентоспроможних фахівців в галузі лабораторної медицини, необхідно співпрацювати з роботодавцями, практикуючими фахівцями, керівниками лабораторій, медичних, клініко-діагностичних центрів. В ході спілкування керівники лабораторій висловили свої побажання стосовно того, яким чином потрібно удосконалювати підготовку здобувачів вищої освіти і на які аспекти звернути увагу. Одностайною була думка про те, що необхідно збільшувати обсяги годин для відпрацювання студентами практичних навичок, постійно поповнювати та оновлювати базу наглядного матеріалу: зразків цитологічних препаратів, препаратів клітин крові в нормі та патології, кісткового мозку, тощо. Необхідно ознайомлювати майбутніх фахівців з сучасними матеріалами та обладнанням, яке сьогодні використовується в лабораторіях, надавати можливість студентам самостійно здійснювати маніпуляції стосовно забору крові, виготовлення, фарбування та фіксації мазка, приготування поживного середовища і т. д. Для того, щоб об’єктивно оцінювати рівень знань кожного студента на занятті, необхідно, щоб кожен студент на занятті мав обладнане робоче місце, можливість індивідуально працювати з мікроскопом, самостійно оцінювати та ідентифікувати клітини та інтерпретувати результат.

Зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері. В ході зустрічі було досягнуто домовленостей стосовно майбутнього співробітництва на умовах договору відносно можливості проходження практики студентами спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» на базах провідних лабораторій м. Харкова. Учасникам круглого столу на згадку про зустріч було роздано тематичні папки з інформаційними матеріалами та канцелярські вироби з символікою НФаУ, формуляри лікарських засобів і нормативні документи на CD дисках.

14 квітня 2018 року в Національному фармацевтичному університеті спільно з Харківським обласним центром зайнятості було проведено профорієнтаційний захід «Ярмарок спеціальностей НФаУ», у якому колектив кафедри клінічної лабораторної діагностики приймав активну участь.  Кожному відвідувачу було надано інформацію про спеціальності та освітні програми, умови навчання та проживання в НФаУ.  Майбутні абітурієнти мали можливість поспілкуватись з завідувачами кафедр, викладачами та ознайомились з можливостями працевлаштування і кар’єрного росту для тих абітурієнтів, які свідомо обирають своє майбутнє.

20 квітня 2018 року на кафедрі відбулося секційне засідання в рамках проведення ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Topical issues of new drugs development», на якому були представлені доповіді студентів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». Тематика робіт була надана актуальними питаннями лабораторної діагностики: «Перспективи медичного використання стовбурових клітин крові» — підготувала студентка 3 курсу (4,0)  Богачик Юлія, яка виступала ще з одними докладом на тему: «Особливості клініки та діагностики кору у дітей». Digene HPV – тест – діагностика майбутнього» з такою тематикою виступала студентка 4к (4,0) Інжеватова Вікторія.  Доклад магістр Марченко Евгенії на тему «Алгоритм клініко-лабораторних досліджень у хворих з діагнозом урогенітальний трихомоніаз» та доповідь на тему: «Клініко-лабораторний мониторинг станів гіперглікемії», який підготувала студентка 3к (4,0) Мартиненко Анастасія були не менш цікавими для присутніх, так як дані питання є сучасними для лабораторної медицини,  як і   доповідь Гуйди Анастасії  на тему:  «Клінико-лабораторний моніторинг показників згортаючої системи крові при хворобі Верльгофа». Після обговорення було прийнято загальне рішення – перше місце отримує Богачик Юлія, бо всім присутнім дуже сподобалась її доповідь про кір, особливості перебігу цієї патології, та необхідність її ранньої діагностики з метою попередження ускладнень, що можуть виникнути як у дітей, так і у  дорослих. Відповідно 2 та 3 місця були присуджені Інжеватовій Вікторії та Марченко Евгенії. Вітаємо!

У квітні 2018 року кафедрою було видано підручник Ендокринологія з оцінкою лобароторних досліджень для студентів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування»

 

 

 

 

25-27 квітня 2018 року відбувся ресертифікаційний аудит НФаУ на відповідність вимогам стандарту ISO 9001: 2015. Аудиторська група у складі Береговенко О.Ю. – головний аудитор, Ніколаєнко Н.В. – аудитор-експерт, Шапран Л.Ф. – аудитор-експерт (аудиторська група «МГЦЯ «Прирост»). В забезпеченні роботи аудиторської групи взяла участь внутрішній аудитор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики, д.біол. н., доц. Єрьоменко Р.Ф.

16 травня 2018 року співробітники кафедри прийняли участь у виставці-презентації наукових досягнень кафедри, на якому представили основні напрацювання кафедри.

 

 

 

 

2325 травня 2018 року завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ, д.б.н., доцент Єрьоменко Р.Ф. відвідала Запорізький державний медичний університет у якості голови експертної комісії з акредитації підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.12010201 «Лабораторна діагностика» (відповідно до наказу МОН України № 543-л від 26.04.2018р.).

13 та 14 червня 2018 року на кафедрі клінічної лабораторної діагностики відбулась Державна атестація випускників медико-фармацевтичного факультету НФаУ зі спеціальності «Лабораторна діагностика» (денна форма навчання) з  дисциплін «Клінічна лабораторна діагностика» та «Клінічна біохімія».

18 та 19 червня 2018 року відбулась Державна атестація випускників медико-фармацевтичного факультету НФаУ зі спеціальності «Лабораторна діагностика» (денна форма навчання) з дисциплін «Гігієна та екологія з гігієнічною експертизою», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою», «Основи охорони праці». Студенти випускних курсів  4 курсу  (4,0) 1 групи, 3 курсу (3,0) 1 групи, 2 курсу (2,0) 1 групи усі успішно склали іспити з даних дисциплін та ліцензійний інтегрований іспит Крок Б.

Члени ДЕК під час проведення іспиту

Студенти під час підготовки до відповіді

Голова ДЕК проф. Ткач Ю.І. та зав. каф. КЛД Єрьоменко Р.Ф. під час оголошення результатів

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly