Педагогічний склад

Єрьоменко Римма Фуатівна —  завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор.

SCOPUS

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

Закінчила: Харківський державний університет ім. А.М. Горького в 1994 р. за фахом «Біологія». У 2001 році закінчила НФаУ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація», кваліфікація спеціаліст з управління якістю. У червні 2019 року закінчила Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти: бакалавр, спеціальність «Філологія».

Працювала: м.н.с. ДНЦЛЗ (1995-1999 рр.), Начальник відділу забезпечення якості та валідації ТОВ «Фармацевтична компанія «ЗДОРОВ’Я» (1999-2004 рр.), доцент кафедри управління якістю (з 2004р.); доцент кафедри фізіології та анатомії людини (з 2012р.); менеджер за якістю проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень (ПЛМД) НФаУ (з 2009р.).

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Фармакологічне обґрунтування доцільності створення нового коректора білкового обміну на основі екстракту трави люцерни посівної» за спеціальністю 14.03.05 «Фармакологія» (науковий консультант: д. Біол. Н., Проф. Малоштан Л. Н).

З  2.04.2017 р по теперішній час завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики.

Громадська діяльність:

 1. Член робочих груп з підготовки нормативних документів з організації процедури акредитації освітньо-професійних (фахових) програм у НФаУ (Наказ № 368 від 06.09.2018 р.) та робочої групи для проведення аналізу та оцінки авторських освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти і доцільності їх впровадження у НФаУ (Розпорядження № 154 від 05 вересня 2018 р.).
 2. Член робочої групи з підготовки нормативних документів з організації процедури ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства у НФаУ (Наказ № 367 від 06.09.2018 р.)
 3. Голова комісії з акредитаційної експертизи другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» у Запорізькому державному медичному університеті (12-14 листопада 2018 р.) (Наказ МОН України № 1617-л від 25.10.2018 р.)
 4. Голова експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (13-15 травня 2019 р.) (Наказ МОН України № 197-л від 25.03.2019 р.)
 5. Голова журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади із дисципліни «Лабораторна діагностика» 22-23 лютого 2019 р. (Наказ МОЗ України № 553 від 17.12.2018 р.)
 6. Член апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01
 7. Член Редакційної Ради наукового фахового видання України- «Українського журналу медицини, біології та спорту»
 8. Член Редакційної Ради журналу «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування»
 9. Член робочої комісії з розробки і впровадження СУЯ в НФаУ та внутрішній аудитор
 10. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України
 11. Член асоціації превентивної та антиейджинг медицини
 12. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади із дисципліни «Ботаніка» 21 березня 2019 р. (Наказ МОЗ України № 553 від 17.12.2018 р.).

Нагороди:

 1. Почесна грамота НФаУ за активну участь в процесі розробки і впровадження системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001: 2008 (2015).
 2. Почесна грамота. за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної освіти і науки, відданість справі, активну громадянську позицію та з нагоди Дня фармацевтичного працівника! (2018 рік)
 3. Почесна грамота. за внесок в підтримання високого рейтингу Національного фармацевтичного університету, проведення Всеукраїнських студентських олімпіад та з нагоди Дня науки! (2019 рік)

Міжнародна діяльність:

У травні 2015 року в Польщі, м Лодзь, проходила стажування на базі Вищої школи інформатики і мистецтв за такою тематикою: «Сучасний університет — проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями європейських кваліфікаційних рамок» (108 годин). По закінченню стажування було отримано Диплом (15.05.2015 р).

У листопалі 2018 року проходила міжнародне стажування за програмою «Співпраця Україна-Австрія-Німеччина під егідою НАТО»,

Наукова школа:

За час роботи на кафедрі управління якістю (2004-2012рр.) Підготувала понад 30 магістрантів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» в області забезпечення якості лабораторних досліджень.

Підручники, навчальні посібники:

 1. «Клінічний аналіз сечі. Характеристика лабораторних показників»: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Р.Ф. Єрьоменко, М. Є. Березнякова, Л. В. Карабут та ін.; під заг. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко — Х.: НФаУ 2019 — 37 стор.
 2. «Акушерство з оцінкою результатів досліджень»: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.О. Паламарчук, В.В. Паламарчук, Р.Ф. Єрьоменко, В.І. Ковальова – Х.: НФаУ 2019 — 254 с.
 3. Робочий зошит з клінічної хімії для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми«Лабораторна діагностика». Модуль 1 : навч.-метод. посібник / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 86 стор.
 4. Робочий зошит з дисципліни «Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень» для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» : навч.-метод. посібник / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 91 стор.
 5. Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень : метод. рек. для викладачів до аудит. та самост. роботи здобувачів вищої освіти / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 59 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньої програми Лабораторна діагностика / Р. Ф. Єрьоменко, О.В. Должикова, В.В. Козар, О.П. Матвійчук – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 76 с.
 7. Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, С. І. Крижна та ін. – Х: Вид-во НФаУ, 2018. – 130 с.
 8. Методи лабораторної діагностики спадкових хвороб: метод. рек. для аудит. роботи студентів / за ред. доц. Р.Ф. Єрьоменко. Х.: НФаУ, 2017. 24 с.
 9. Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови : учеб. пособ. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова, М.Е. Березнякова и др. ; подобщ. ред. доц. Р.Ф. Еременко. – Х.: НФаУ, 2017.– 44с.
 10. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторныхпоказателей. / Еременко Р.Ф., Супрун Э.В., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н,, Карабут Л.В., Должикова Е.В., Фомина Г.П., Ковалева В.И., Козарь В.В., Паламарчук О.А., Литвиненко А.Л., Матвийчук Е.П. // Уч. пособие: подобщ. ред. Р.Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.
 11. Методи лабораторної діагностики спадкових хвороб: метод. рек. для аудит. роботи студентів / за ред. доц. Р.Ф. Єрьоменко . Х. : НФаУ, 2017. 24 с.
 12. Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, С. І. Крижна та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 130 с.
 13. Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови: учеб. пособ. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова, М.Е. Березнякова и др.; подобщ. ред. доц. Р.Ф. Еременко. – Х.: НФаУ, 2017. – 44с.
 14. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторних показателей. / Еременко Р.Ф., Супрун Э.В., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н,, Карабут Л.В., Должикова Е.В., Фомина Г.П., Ковалева В.И., Козарь В.В., Паламарчук О.А., Литвиненко А.Л., Матвийчук Е.П. // Уч. пособие: под общ. ред. Р.Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.
 15. Атлас физиологии человека. Схемы. Таблицы. Рисунки: учебное пособие для студ. высш. уч заведений/ Л.Н. Малоштан, Г.П. Жегунова, Е.К. Рядных и др., под ред. Малоштан Л.Н. — Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2017. – 496 с.
 16. Сборник тестовых заданий для самостоятельной работы студентов по анатомии и физиологии человека / Л.Н. Малоштан, Е.К.Рядных, Г.П. Жегунова, И.Г.Петренко, Р.Ф. Еременко, Е.В. Должикова и др. – Харьков, 2013. – 136 с.
 17. Збірник тестових завдань по анатомії та фізіології людини / Л.М. Малоштан, О.К. Рядних, Г.П. Жегунова, І.Г. Петренко, О.А. Щербак, О.В. Должикова, Н.В. Деркач, О.Ю. Яценко, Р.Ф. Єрьоменко – Харків, 2012. – 90 с.

Методичні рекомендації:

1.Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» / Р.Ф. Єрьоменко, О.В. Должикова, В.В. Козар, О.П. Матвійчук – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 76 с.

2.Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень : метод. рек. для викладачів до аудит. та самост. роботи здобувачів вищої освіти / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 59 стор.

3.Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, С. І. Крижна та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 130 с.

Членство у фахових асоціаціях:

 1. Член Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини
 2. Член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини
 3. Член Вcсеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та the International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR), протокол прийняття в члени регіонального відділення ВГЛ № 1-19 від 25.03.19 р.
 4. Член Вченої ради НФаУ.
 5. Член ЦМР НФаУ.
 6. Член Ради факультетів НФаУ.
 7. Член апробаційної ради зі спеціальності 15.00.01.

Дисципліни, які викладає:  «Вступ до фаху (Історія медицини)», «Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів», «Система управління якістю лабораторних досліджень»


Березнякова Марина Євгеніївна, доктор медичних наук, професор — автор 109 наукових праць, 2 підручників, 4 навчальних посібників, 4 авторських свідоцтв, 2 патентів, член всеукраїнскої асоціації клінічної хімії і лабораторної медицини. Відповідальна за наукову роботу кафедри.

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

 


Литвинова Ольга Миколаївна — професор кафедри клінічної лабораторної діагностики, доктор медичних наук, професор

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

Закінчила: У 1986 р. з відзнакою Харківський медичний інститут за фахом «Лікувальна справа», кваліфікація – лікар. У 1986-1988рр. закінчила  клінічну ординатуру при Українському інституті удосконалення лікарів за фахом «Внутрішні хвороби».

Працювала: з 1988 по 1991 р.  лікарем терапевтом в 20 міській лікарні. У 1991-1992 рр. працювала лікарем -голкорефлексотерапевтом санаторію-профілакторію Харківського державного університету. З вересня 1992 р. – асистент кафедри фармакотерапії з фармакокінетикою Харківського фармацевтичного інституту. 20 жовтня 1992 р. захистила кандидатську дисертацію за фахом «Фармакологія» (науковий керівник- проф. Самура Б.А.). З вересня 1996 р. по серпень 2004 р. – доцент кафедри фармакотерапії з фармакокінетикою Української фармацевтичної академії. 20 квітня 1999 р. захистила докторську дисертацію за фахом «Фармакологія» в Спецраді Московського медичного стоматологічного інституту ім. Н.А. Семашко (науковий консультант- проф. Самура Б.А.). З вересня 2004 р.  – доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ. У червні 2009 р. пройшла переатестацію наукового ступеня – доктора медичних наук в Інституті фармакології і токсикології АМН України.  З 2010 р. по теперішній час професор кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ. Лікарський стаж – 33 роки , має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Терапія». Стаж педагогічної роботи у ВУЗі – 27 років.

Громадська діяльність: Член Редакційної Ради Українського журналу медицини, біології та спорту.         

Наукова школа: Підготувала 1 кандидата медичних наук

Підручники: Залюбовська О.I., Коваль С.Н., Литвинова О.М. Клiнiчна фармакологiя: Підручник  . – Х.: Вид-во «IНЖЕК», 2003. – 688 с .

Монографії.

Information Technology in  Medical Diagnostics II — Wójcik, Pavlov& Kalimoldayev (Eds), 2019, Taylor&Francis Group, London. –  2019. –336 р.

ISBN 978-0-367-17769-0. DOI: 10.1201/9780429057618-32.

Chapter 7. Mathematical simulation of the structure of pulsed arterial pressure relations with vascular damage factors in patients with arterial hypertension / O.V. Vysotska, Y.G. Bespalov, S.M. Koval, O.M. Lytvynova and etc.

Навчальні посібники:

1.Клінічний аналіз сечі. Характеристика лабораторних показників: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Р.Ф. Єрьоменко, О.М.Литвинова, Л. В. Карабут та ін.; під заг. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко — Х.: НФаУ 2019 — 37 стор.

2.Єндокринологія з оцінкою результатів  лабораторних досліджень/ Р.Ф. Єрьоменко, В.В. Козарь, О.М. Литвинова та ін. // Навч. посібник для здобувачів   вищ. освіти . – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 152 с.

3.Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови  / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова  та ін// Навч. посібник для студ. фарм. вищ. навч. закл. та фарм. фак-тів мед. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акрид. – Х.: НФаУ,  2017.– 44 с.

4.Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторных показателей / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова  та ін.// Навч. посібник для студ. фарм. вищ. навч. закл. та фарм. фак-тів мед. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акред. – Х.: НФаУ,  2017.– 68 с.

5.Laboratory diagnostics: textbook for students of higher schools / S.I.Kryzhna, О. N. Litvinova at al. – Kharkiv : NURh : Golden Pages , 2016 . – 120 p.

6.Клінічна лабораторна діагностика. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Залюбовська О.І., Литвинова О.М., Зленко В.В., та ін. – Х.: Вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2008. – 200 с. (Затверджено МОН України , лист № 14/8-Г-277 від 29.01.2008 р.).

7.Клиническая лабораторная диагностика: Курс лекций для студентов    фарм. и мед. вузов. /О.И. Залюбовская ,  О.Н. Литвинова, И.В. Киреев, В.В. Зленко, Л.В. Карабут – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 256 с.

8.Влияние лекарственных средств на лабораторные показатели : учеб. пособие для студентов мед. и фармац. вузов / О. И. Залюбовская, В. В. Зленко, О. Н. Литвинова та ін. – Х. : Изд-во НФаУ, 2010. – 84 с.

9.Лабораторні дослідження в педіатрії. Навч. посіб. для студ. медичних та фармацевтичних  вищ. навч. закладів / Залюбовська О.І., Фоміна Г.П., Литвинова О.М. та ін. – Харків: БУРУНіК, 2011. – 256 с. (Затверджено МОН України , лист № 1/11-7333 від 04.08.10).

10.Вплив лікарських засобів на лабораторні показники . Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Залюбовська О.І., Литвинова О.М., Зленко В.В. та ін. – .Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2013.– 96 с.

11.Оцінка лабораторних досліджень у неврології. / О. І. Залюбовська, М.В. Савіна , О.М. Литвинова  та ін. // Навч. посібник для студ. фарм. вищ. навч. закл. та фарм. фак-тів мед. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акред. – Х.: НФаУ, 2013. – 120 с. (Затверджено МОН України , лист № 1/11-5607 від 18.03.13).

12.Основы медицинских знаний: : Курс лекций для студентов фарм. и мед. вузов. /Б.А. Самура , О.Н. Литвинова, И.В. Киреев– Х.: Изд-во НФаУ, 2004. – 224 с.

Методичні рекомендації. 

 1. Методи лабораторної діагностики спадкових захворювань: Метод. рек.   / за ред. Р.Ф.Єрьоменко– Х. : НФаУ, 2017. – 24 с.
 2. Clinical Research of the Blood System: Метод. Реком. для студ. Мед. и фарм. ВУЗов. / О.И. Залюбовская ,О.М. Литвинова, В.В. Зленко и др. — Х.: Изд.во НФаУ, 2012. 105с.,
 3. Sputum Clinical Research: Метод. Реком. для студ. Мед. и фарм. ВУЗов. / О.И. Залюбовская ,О.М. Литвинова, В.В. Зленко и др. — Х.: Изд.во НФаУ, 2012. -125с.,
 4. Clinical research of gastric and duodenal maintenance: Метод. Реком. для студ. Мед. и фарм. ВУЗов. / О.И. Залюбовская ,О.М. Литвинова, В.В. Зленко и др. — Х.: Изд.во НФаУ, 2012.- 85с.

 Членство у фахових асоциаціях: Член Европейської асоціації педагогів та  психологів — “Science”, член всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини, член всеукраїнської асоціації превентивної та антиейджинг медицини, член товариства терапевтів ХМО.

Усього  публикацій —  233, з них наукових -212. Индекс Хирша  3.

Дисципліни, які викладає: «Клінічна лабораторна діагностика», «Доказова медицина. Алгоритми і стандарти лабораторних досліджень», «Лабораторна і функціональна діагностика», «Лабораторна діагностика».


Карабут Лариса Василівна, кандидат медичних наук, доцент

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

Закінчила: Харківський медичний інститут, 1993 р. Спеціальність – лікувальна справа. Кваліфікація – лікар. Диплом КГ  № 018351., Національний Фармацевтичний Університет, 2016 р. Спеціальність – «Педагогіка вищої школи», кваліфікація — викладач університетів та вищих навчальних закладів. Диплом магістра з відзнакою М16 № 038255.

Працювала: 01.09.1998 р. – 30.06.2001 – асистент кафедри фармакотерапії з фармакокінетикою, термін праці – 3 роки; з 06.09.2005 – прийнята  на посаду асистента кафедри клінічної лабораторної діагностики, термін праці – 5 років; з 01.09.2010 – переведена на посаду доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики (по  теперішній час). У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Изучение диуретических свойств растительных сборов с таволгой вязолистной» зі спеціальності Фармакологія (науковий керівник  проф. Самура Б.А.), у 1995 році відбувся попередній захист у Всеросійському науковому центрі з безпеки біологічно активних речовин, 20 грудня 1995 році присуджено вчений ступень кандидата медичних наук.

Громадська діяльність: Відповідальна за профорієнтаційну та виховну  роботу кафедри, секретар ЕК спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування», член екзаменаційної комісії (вступні іспити зі спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування», «Фармація, промислова фармація»).

Наукова діяльність

Наукові публікації у періодичних виданнях:

— у журналах України, що включені до Переліку фахових видань

1. Lytvynova O. N., Yeromenko R. F.,Popov M. S., Kovaleva V. I., Karabut L. V. Blood leptin levels in patients with ischemic heart disease with in the metabolic syndrome. The European Journal of Technical and Natural Sciences – 2019 – No 1.- Р. 18-22

2. V. A. Volkovoy, N. V. Derkach, T. O. Bahlai, O. D. Yaremenko, L. V. Karabut. The study of the wound healing effect of the ointment from the meal of black alder leaves (AlnusGlutinosa) on the model of planar wounds. ВІСНИК ФАРМАЦІЇ – 2018 – No3 (95)

— в українських виданнях

 1.  Березнякова М.Є., Карабут Л.В., Березнякова Н.Л., Матвійчук О.П. Морфологічні дослідження змін в тканинах гемато-енцефалітичного бар’єру у експериментальних тварин після гострої гіпоксичної гіпоксії. у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2019. – Т. 2. – 340 с. – (Серія «Наука»).
 2. Baranova L. V., Berezniakova M.E., Karabut L.V. A studyinchinolineameridineffectonlymphsystemcoagulationactivityundercardiacinfarction – Харків: НФаУ, 2019. 260 с.

— наукових конгресах симпозіумах, з’їздах та конференціях в Україні

 1. Міжвузівський науково-практичний семінар «Актуальні питання лабораторної та клінічної діагностики в педіатричній практиці», 10 грудня 2018 р., м. Харків.

Проходження навчання чи/або стажування за кордоном

 1. «Медична освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» в Куявському Університеті у Влоцлавеку 108 год (у період з 25грудня по 5 квітня 2019 р. , м. Влоцлавек, Республіка Польща).

Дисципліни, які викладає:  Неврологія з оцінкою результатів досліджень, Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів досліджень, Лабораторна діагностика паразитарних інвазій.

Членство в аоціаціях:

 1. Член товариства невропатологів Харківського медичного товариства.
 2. Член Асоціації Лабораторних діагностів.

Козар Валентина Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент, методист кафедри

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

Закінчила: Харківський медичний інститут; спеціальність гігієна, санітарія, епідеміологія. У 2000 присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «Внутрішні хвороби». У 2007 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Імунологія та алергологія» Працювала на посадах 1984-1989 — санітарний лікар обласної санепідстанції; 1989-1992 — лікар-вірусолог міської санепідстанції; 1992-2001 — лікар-лаборант КДЛ обласної клінічної лікарні; 2001-2003 — заст. директора по науці ТОВ НПЛ «Гранум»; 2003 — 2015 — старший науковий співробітник ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського; 2 015 — в.о. доцента кафедри КЛД Національного фармацевтичного університету (НФаУ).

Стаж роботи: 31 рік

Є автором: 120 наукових робіт (в тому числі 2 методичних рекомендацій, близько 40 наукових статей, 11 патентів України, 9 нововведень, 1 інформаційного листа, 1 Технічних Умов (ТУ) на розробку).


Портрет

Паламарчук Оксана Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

Проводить практичні заняття та лекції з лабораторної діагностики та акушерства і гінекології з оцінкою лабораторних досліджень, секретар апробаційної ради з попередньою експертизою дисертаційних робіт з акушерства та гінекології

Автор 50 наукових праць, співавтор 2 навчальних посібників (Лейоміома матки; Клініка, діагностика, лікування хворих на ендометріоз) , методичних рекомендацій для студентів і лікарів-інтернів; автор науково-популярних медичних книг, таких як «Жіночі хвороби», 2009 р .; «Медичний довідник. Гінекологія », 2010 р .; «Домашня медична енциклопедія. Гінекологія та жіноче здоров’я », 2011 р; лікар вищої категорії член комісії Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації з визначення показань до штучного переривання вагітності з 12 по 22 тижні. Консультувала в Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи з питань акушерства та гінекології.


Должикова Олена Вікторівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент методист кафедри клінічної лабораторної діагностики

SCOPUS

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

 

Закінчила: 

 1. Українську фармацевтичну академію, 1996 р., за спеціальністю — Фармація, кваліфікація – провізор.
 2. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 2014 р., за спеціальністю — Мова і література англійська, кваліфікація — філолог, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.

Працювала:

Українська фармацевтична академія, старший лаборант кафедри фізіології та анатомії людини (1995-2000), асистент кафедри фізіології та анатомії людини (2000-2007), доцент кафедри фізіології та анатомії людини (2007-2017). відповідальна за науку проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень (ПЛМД) НФаУ (з 2009 р. по 2017 р.)

Національний фармацевтичний університет, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики (2017 по теперішній час).

Громадська діяльність:

 1. З 2004 р. секретар апробаційної ради – 14.03.05 – фармакологія.
 2. Член робочих груп з підготовки нормативних документів з організації процедури акредитації освітньо-професійних (фахових) програм у НФаУ (Наказ № 368 від 06.09.2018 р.).
 3. Член робочої групи з підготовки нормативних документів з організації процедури ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства у НФаУ (Наказ № 367 від 06.09.2018 р.)
 4. Член організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади із дисципліни «Лабораторна діагностика» 22-23 лютого 2019 р. (Наказ МОЗ України № 553 від 17.12.2018 р.)
 5. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України
 6. Член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини
 7. Член Асоціації Лабораторних діагностів.
 8. На кафедрі виконує обв’язки методиста.

 

Нагороди: Грант «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2009).

Міжнародна діяльність:

У травні 2015 року у Польщі, м. Лодзь, проходила стажування на базі Вищої школи інформатики та мистецтв за наступною тематикою: «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно положень європейських кваліфікаційних рамок» (108 годин). По закінченню стажування було отримано Диплом (від 15.05.2015 р.).

Наукова школа: керівництво підготовкою магістерських робіт студентів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування»

Підручники, навчальні посібники:

 1. Фізіологія та анатомія людини. Посібник для аудиторної роботи / Малоштан Л.М., Рядних О.К., Жегунова Г.П., Кравченко В.М., Петренко І.Г., Деркач Н.В., Должикова О.В., Кононенко А.Г., Єрьоменко Р.Ф., Щербак О.А., Яценко О.Ю., Шаталова О.М., Гладченко О.М. // [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] За ред. Л.М.Малоштан. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 288 с. (З грифом МОН) https://drive.google.com/drive/folders/0B_dMDO6LodOCSVI3YmtXVkowVVU?ogsrc=32
 2. Атлас физиологии человека. Схемы. Таблицы. Рисунки. Уч. Пособие под ред. Малоштан Л.Н. / Малоштан Л.Н., Жегунова Г.П., Рядных Е.К., Петренко И. Г., Щербак Е.А., Яценко Е.Ю., Кононенко А.Г., Должикова Е.В., Шаталова О.М., Деркач Н.В., Гладченко О.М. – Харьков: «БУРУН и К», 2014. – 416 с. (С грифом МОН).
 3. Атлас физиологии человека. Схемы. Таблицы. Рисунки: учебное пособие для студ. высш. уч заведений / Л.Н. Малоштан, Г.П. Жегунова, Е.К. Рядных,И. Г.Петренко, Е.А.Щербак, Яценко Е.Ю., Кононенко А.Г., Должикова Е.В., Шаталова О.М., Деркач Н.В., Гладченко О.М., Єрьоменко Р.Ф., Шакіна Л.О.: под ред. Малоштан Л.Н. – Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2017. – 496 с. (С грифом МОН). http://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/17311.pdf
 4. «Клінічний аналіз сечі. Характеристика лабораторних показників»: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Р.Ф. Єрьоменко, М. Є. Березнякова, Л. В. Карабут та ін.; під заг. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко — Х.: НФаУ 2019 — 37 с.
 5. Робочий зошит з клінічної хімії для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми«Лабораторна діагностика». Модуль 1 : навч.-метод. посібник / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 86 стор.
 6. Робочий зошит з дисципліни «Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень» для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» : навч.-метод. посібник / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 91 стор.
 7. Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень : метод. рек. для викладачів до аудит. та самост. роботи здобувачів вищої освіти / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 59 с.
 8. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторныхпоказателей. / Еременко Р.Ф., Супрун Э.В., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н,, Карабут Л.В., Должикова Е.В., Фомина Г.П., Ковалева В.И., Козарь В.В., Паламарчук О.А., Литвиненко А.Л., Матвийчук Е.П. // Уч. пособие: подобщ. ред. Р.Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.
 9. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторних показателей. / Еременко Р.Ф., Супрун Э.В., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н,, Карабут Л.В., Должикова Е.В., Фомина Г.П., Ковалева В.И., Козарь В.В., Паламарчук О.А., Литвиненко А.Л., Матвийчук Е.П. // Уч. пособие: под общ. ред. Р.Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» / Р.Ф. Єрьоменко, О.В. Должикова, В.В. Козар, О.П. Матвійчук – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 76 с.
 2. Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень : метод. рек. для викладачів до аудит. та самост. роботи здобувачів вищої освіти / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 59 стор.
 3. Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, С. І. Крижна та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 130 с.

Створення навчальних програм: «Анатомія і фізіологія» для студентів факультету Технологія парфюмерно-косметичних засобів денної та заочної форми навчання, «Валеологія» для студентів факультету фармація, «Лабораторна діагностика».

Наукова діяльністьУ 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Антикоагулянтная активність таблеток на основі бджолиної отрути «Апівен» за спеціальностю 14.03.05 фармакологія (науковий керівник: д.б.н., проф. Малоштан Л.М.).

За період наукової діяльності та навчально-методичної роботи опубліковано більше ніж 100 праць.

Членство у фахових асоціаціях:

 1. Член Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини
 2. Член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини
 3. Член Вcсеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та the International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR), протокол прийняття в члени регіонального відділення ВГЛ № 1-19 від 25.03.19 р.
 4. Член ЦМР НФаУ.
 5. Член апробаційної ради зі спеціальності 14.03.05.

Дисципліни, які викладає: Лабораторна діагностика (для спеціальності Фармація) у тому числі англійською мовою, Гігієна з гігієнічною експертизою (для спеціальності Технології меди


Литвиненко Ганна Леонідівна кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри

SCOPUS

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

Закінчила: Харківський державний медичний університет (2002) за спеціальністю «Педіатрія», кваліфікація – лікар, а в 2003 р. здобула спеціалізацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю педіатрія.

Працювала: (2002–2003рр.) — інтернатура на кафедрі педіатрії Харківської обласної дитячої клінічної лікарні (ОДКЛ), (2003–2004рр.) — дільничний лікар – педіатр та лікар виїзної бригади на станції швидкої медичної допомоги Харківського району, з вересня 2004 року асистент кафедри фармакотерапії НФаУ, (2004-2010 рр. за сумісництвом лікар-педіатр з диспансерної роботи КЗОЗ «Харківської міської дитячої поліклініки № 23», з липня 2013 року – по теперішній час – доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ. У грудні 2014 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 41.600.01 при Одеському національному медичному університеті МОЗ України, номер диплома ДК  027316 на тему: «Пошук та експериментальне вивчення потенційних НПЗЗ похідних бензофурану, бензіламінів та 2,3-d-піримідин-6-карбонової кислоти», за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (науковий керівник – проф. Яковлєва Л.В.).

Громадська діяльність: Виконує обов’язки завуча кафедри, відповідальна за виробничу та переддипломну практики. Розроблено (2014 р.), впроваджено (з 2017 р.) та здійснюється супровід дистанційного курсу «Лабораторна діагностика» для здобувачів, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Медицина» заочно-дистанційної форми навчання.

Нагороди: Диплом I ступеня переможець у номінації «Кращий асистент НФаУ» (2017).

Міжнародна діяльність: У листопаді 2018 р виступила на IV Міжнародному конгресі громадського здоров’я. Громадське здоров’я в навколишньому cередовищі з доповіддю: «Laboratory monitoring of surface water pollution in Kharkiv region» (Лабораторний моніторінг забруднення поверхневих вод Харківської області) (Республіка Польща, м. Вроцлав, медичний університет Вроцлава), отримала сертифікат участі у IV Miedzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Наукова школа: керівництво підготовкою магістерських робіт магістрантів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування».

Має 68 публікацій, з них 64 наукових та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 25 праць, з них 21 наукового та 4 навчально-методичного характеру, у т.ч. після захисту публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричої бази Scopus – 1 наукова стаття.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Laboratory diagnostics: textbook for students of higher schools / S.I. Kryzhna, О. N. Litvinova at al. – Kharkiv : NURh : Golden Pages , 2016 . – 120 p.
 2. Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова, Г.Л. Литвиненко та ін. // Навч. посібник для студ. фарм. вищ. навч. закл. та фарм. фак-тів мед. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акрид. – Х. : НФаУ, 2017. – 44 с.
 3. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторных показателей / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова, Г.Л. Литвиненко та ін. // Навч. посібник для студ. фарм. вищ. навч. закл. та фарм. фак-тів мед. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акрид. – Х.: НФаУ, 2017.– 68 с.
 4. Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень/ Р.Ф. Єрьоменко, В.В. Козарь,О.Н Литвинова, Литвинова Г.Л. та ін. // Навч. посібник для здобувачів вищ. освіти . – Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 152 с.
 5. «Клінічний аналіз сечі. Характеристика лабораторних показників»: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Р.Ф. Єрьоменко, М. Є. Березнякова, Л. В. Карабут та ін.; під заг. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко — Х.: НФаУ 2019 — 37 с.

Дисципліни, які викладає: «Педіатрія з оцінкою результатів досліджень» (для студентів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування») «Лабораторна діагностика (для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація»).

Членство у фахових асоціаціях:

 1. Член Всеукраїнської асоціації «Клінічної хімії та лабораторної медицини»
 2. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR»

Матвійчук Олена Петрівна — кандидат біологічних наук, асистент

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

Закінчила: Українську фармацевтичну академію (2002),  за спеціальністю «Фармація»

Працювала: (2002-2006 рр.) − провізор  аптеки, (2011-2013 рр.) − старший лаборант кафедри фармакотерапії НФаУ, (2013-2018 рр.) − старший лаборант кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ,  з 1 вересня 2018 року − асистент кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ. У  грудні 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Екcпериментальне oбґрунтування дoцiльнocтi викoриcтання 7,8-дизамiщених теофіліну як дiуретичних та нефрoпрoтектoрних заcoбiв» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (науковий керівник − доц. Таран А.В.)

Громадська діяльність: Відповідальна за оновлення інформації на сайті кафедри, секретар кафедри, секретар ЕК на факультеті медико-фармацевтичних технологій за освітніми програмами «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів»

Підручники, навчальні посібники:

 1. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньої програми Лабораторна діагностика / Р. Ф. Єрьоменко, О.В. Должикова, В.В. Козар, О.П. Матвійчук – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 76 с.
 2. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторных показателей. / Еременко Р.Ф., Супрун Э.В., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н,, Карабут Л.В., Должикова Е.В., Фомина Г.П., Ковалева В.И., Козарь В.В., Паламарчук О.А., Литвиненко А.Л., Матвийчук Е.П. // Уч. пособие: подобщ. ред. Р.Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» / Р.Ф. Єрьоменко, О.В. Должикова, В.В. Козар, О.П. Матвійчук – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 76 с.

Членство у фахових асоціаціях:

 1. Член Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини
 2. Член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини
 3. Член Вcеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України»

Дисципліни, які викладає:  «Гігієна з гігієнічною експертизою» (для студентів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»), «Лабораторна діагностика» (для студентів спеціальності «Фармація»)


Навчально-допоміжний персонал


Поставна Любов Василівна — старший лаборант

 

 

 


Жирілова Катерина Михайлівна — лаборант

Print Friendly, PDF & Email