Навчальна робота

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі

Основні дисципліни:

 1. Акушерство та гінекологія з оцінкою результатів досліджень
 2. Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень
 3. Вступ до фаху (історія медицини)
 4. Гігієна з гігієнічною експертизою
 5. Гігієна та екологія з гігієнічною експертизою
 6. Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів досліджень
 7. Ендокринологія з оцінкою результатів досліджень
 8. Клініко-фармакологічні аспекти ускладнень фармакотерапії  (вибіркова)
 9. Клінічна біохімія (для спеціальності «Лабораторна діагностика»)
 10. Клінічна генетика
 11. Клінічна лабораторна діагностика
 12. Клінічна оцінка лабораторних досліджень
 13. Клінічна хімія
 14. Лабораторна діагностика
 15. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій
 16. Лабораторна та функціональна діагностика
 17. Неврологія з оцінкою результатів досліджень
 18. Онкологія з оцінкою результатів досліджень
 19.  Отоларингологія з оцінкою результатів досліджень
 20. Офтальмологія з оцінкою результатів досліджень
 21. Педіатрія з оцінкою результатів досліджень
 22. Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень
 23.  Санітарно-гігієнічна експертиза
 24. Судова медицина
 25. Судова медицина. Медичне законодавство (вибіркова)
 26. Урологія оцінкою результатів досліджень
 27. Хірургія з оцінкою результатів досліджень
 28.  Цитологічна діагностика
 29. Виробнича практика з лабораторної та функціональної діагностики
 30. Виробнича практика в профільних лабораторіях
 31. Переддипломна практика  

Вибіркові дисципліни: 

бакалаври:

 • Деонтологія в медицині
 • Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
 • Сексологія
 • Клініко-фармакологічні аспекти ускладнень фармакотерапії
 • Вибрані питання ізосерології та коагулології
 • Лабораторна служба, Оцінка аналітичних методів
 • Загальна хірургія

магістри:

 •  Вибрані питання ензимології та вітамінології
 • Доказова медицина як основа державної політики
 • Репродуктивна медицина
 • Хвороби цивілізації
 • Система управління якістю лабораторних досліджень

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Етика, деонтологія

Лабораторна служба

Репродуктивна медицина

 

 

Print Friendly, PDF & Email