Наукова робота

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Основним науковим напрямком роботи кафедри є участь у ініціативній науково-дослідній роботі «Клітинні та молекулярні механізми розвитку і корекції патологічних станів» (№ держ. реєстр. НДР 0115U000966), що входить до Ініціативних напрямків наукових досліджень НФаУ. Провідною науковою проблематикою кафедри є клініко-лабораторний моніторинг порушень вуглеводного, жирового та білкового метаболізму, їх участь у патогенетичних механізмах та вплив на перебіг хвороб внутрішніх органів.

Науковцями кафедри продовжується робота з пошуку нових лабораторних тестів, методів для діагностики та оцінки перебігу захворювань внутрішніх органів та їх впровадження у клінічну практику.

Результати досліджень впроваджені в роботу кафедри патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна Харківського національного медичного університету, кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного університету, кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ.

В рамках ініціативної науково-дослідної тематики продовжується робота за науковими темами кафедри:

 • Клініко-лабораторні дослідження у хворих з мікросудинними ускладненнями на тлі цукрового діабету 1 та 2 типу;
 • Механізми дії генетичних маркерів на різних стадіях формування цукрового діабету;
 • Клініко-лабораторні дослідження механізмів антибіотико-резистентності внутрішньо-лікарняної мікрофлори.
 • Визначення ролі спадкових факторів та несприятливих чинників перинатального розвитку у формуванні ожиріння у дітей та підлітків.
 • Впровадження нових методів статистичного контролю якості під час проведення клініко-лабораторних досліджень.

Співробітниками кафедри клінічної лабораторної діагностики захищена 1 кандидатська дисертація, виконується докторська дисертація.

В рамках наукових досліджень кафедра співпрацює з:

 • ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України»;
 • ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»;
 • ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»;
 • ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»;
 • ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України»;
 • кафедрою клінічної лабораторної діагностики ХМАПО;
 • кафедрою патологічної фізіології ХМАПО;
 • кафедрою клінічної лабораторної діагностики Запоріжського державного медичного університету;
 • Центром молекулярних і клітинних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 • медичними лабораторіями м. Харкова («Альфа-Лабсервіс», «Інлаб», «Євромед», «Міленіум», «Консультативна поліклініка»), медичним центром «Здоров’я».

Викладачі кафедри публікують наукові статті у періодичних фахових виданнях України, журналах, які індексуються у науковометричних базах Scopus, WebofScience, IndexCopernicus, GoogleScholar, Crossref, внесені до міжнародних баз даних Ulrich’sPeriodicalsDirectory, РИНЦ (ScienceIndex), ВІНІТІ.

Викладачі кафедри беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо. Виконують функції наукових керівників магістерських робіт, наукових керівників студентів, що беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах, наукових студентських конференціях.

Результати досліджень, які були проведені магістрантами під керівництвом викладачів кафедри, були опубліковані у наукових виданнях і можуть розглядатися як перспективні способи лабораторної діагностики клінічних станів.

Міжнародна діяльність:

У 2018-2019 р. у напрямку міжнародного співробітництва викладачами кафедри проведено наступну роботу:

Візит завідувача кафедри Єрьоменко Р.Ф. до університету Вітуатаса Магнуса (Латвія) для участі у роботі ІІІ Міжнародної конференції «Smart Bio»

Протягом 2018-2019 н.р. співробітники кафедри брали участь у конференціях:

 • Дистанционная международная научная конференция «Современная научная идея 2018» 25-26 сентября 2018р. Белоруссия (зав. кафедри Єрьоменко Р.Ф.);
 • Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» м. Харків, 18 жовтня, 2018р (зав. кафедри Єрьоменко Р.Ф., проф. Литвинова О.М., доц. Должикова О.В., доц. Паламарчук О.О., доц. Ковальова В.І.);
 • Дистанційна конференція XXXII International scientific conference «Scientific achievements of the present» New York, Usa Nov 1, 2018 (проф. Литвинова О.М.);
 • Конференція Асоціація превентивної та антиейджинг медицини «Мистецтво лікування» м. Харків, 06 листопада 2018р. (співробітники кафедри);
 • Регіональна науково-практична конференція «Імунобіологічні препарати бактеріального походження в клінічній практиці»м. Харків 14 листопада 2018 року(зав. кафедри Єрьоменко Р.Ф., доц. Козар В.В., доц. Должикова О.В., ас. Матвійчук О.П.);
 • Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Питання профілактики, сучасна діагностика та інноваційні методи терапії в дерматовенерології» м. Харків 15-16 листопада 2018р.(співробітники кафедри);
 • Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Сьогодення та майбутнє підліткової медицини» м. Харків 15-16 листопада 2018р. (ас. Литвиненко Г.Л.);
 • Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Сьогодення та майбутнє підліткової медицини» м. Харків 15-16 листопада 2018р. (доц. Паламарчук О.О., ас. Литвиненко Г.Л.);
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання лабораторної медицини» м. Харків Харківський національний медичний університет 20-21 листопада 2018р. (співробітники кафедри);
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті»м. Харків,Харківський національний медичний університет22-23 листопада 2018р(доц. Єрьоменко Р.Ф., доц. Ковальова В.І.);
 • Регіональна науково-практична конференція «Грип та гострі респіраторні захворювання – нове в діагностиці та лікуванні»м. Харків 12 грудня 2018 року (зав. кафедри Єрьоменко Р.Ф., доц. Козар В.В., доц. Должикова О.В., ас. Матвійчук О.П.);
 • Науково-практична інтернет-конференція (дистанційно) In the Fourth International Conference of European Academy of Science Bonn, Germany January, 20-31 2019 (доц. Паламарчук О.О.);
 • Дистанційна конференція XXXIV International scientific conference «Progress of the scientific world» San Francisco, USA Nov 15, 2018 (проф. Литвинова О.М.);
 • VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», м. Дніпро (Україна), 4-5 квітня 2019 р. (доц. Козар В.В.);
 • ІІІ Міжнародна конференція «SmartBio», 2-4 травня,м. Каунас (Литва) (зав. кафедри Єрьоменко Р.Ф.).
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перший національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів, паразитологів», м. Харків, 16-17 травня (доц. Козар В.В., доц. Должикова О.В.);
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації», присвячена 20-річчю спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація», м. Харків, Україна,17 травня 2019 р. (зав. кафедри Єрьоменко Р.Ф.);

Конгресах:

 • Міжнародний конгрес з медичної генетики «Генетика та епігенетика рідкісних захворювань» (м. Харків, 6-8 червня 2018 р.) (зав. кафедри Єрьоменко Р.Ф., доц. Ковальова В.І.,доц. Должикова О.В.);
 • IVMiedzynarodowyKongresPolskiegoTowarzystwaZdrowiaPublicznego (дистанційна участь) м. Вроцлав (Польща) 22-23 листопада 2018р. (зав. кафедри Єрьоменко Р.Ф., проф. Литвинова О.М.).
 • MindTechnologies: Eurasianscientificalliance(дистанційно) (Warsaw, Poland 16 of January 2019) (проф. Литвинова О.М., доц. Ковальова В.І., ас. Литвиненко Г.Л.);
 • VIІ конгрес «Профілактика. Антиейджинг. Україна» м. Харків, 21 березня 2019 (зав. кафедри Єрьоменко Р.Ф., доц. Козар В.В., доц. Должикова О.В., ас. Матвійчук О.П.);
 • «Медична освіта як складова частина системи освіти україни та країн ЄС»(м. Влоцлавек, Польща)25 березня – 5 квітня 2019 р.(доц. Карабут Л.В.)

Стажуваннях:

 • Міжнародне стажування за програмою «Співпраця Україна- Австрія- Німеччина під егідою НАТО» (Відень, Австрія 27.11.2018р.) (зав. кафедри Єрьоменко Р.Ф.);
 • ESC Congress 2018 «Where the world of cardiology comes together»Munich, Germany 25-29 August 2018 (проф. Березнякова М.Є.);
 • Міжнародне стажування з клінічної лабораторної діагностики на базі Університету ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях(м. Кошиця, Словакія) 24 листопада -1 грудня 2018 р. (зав. кафедри Єрьоменко Р.Ф.);
 • Науково-педагогічне стажування «Медична освіта як складова частина системи освіти україни та країн ЄС»(м. Влоцлавек, Польща)25 березня – 5 квітня 2019 р.(доц. Карабут Л.В.)

А також:

 • Конференція-засідання (оn-lіne) «Школа доцільного використання антибіотиків» м. Полтава, 26 вересня 2018р.(проф. Березнякова М.Є.);
 • Конференція-засідання (оn-lane) «Школа доцільного використання антибіотиків» м. Харків, 27 вересня 2018р. (проф. Березнякова М.Є., доц. Карабут Л.В.);
 • Спеціалізація «Педіатрія» Посвідчення № 985 (дистанційно) м. Київ 27 вересня 2018р. (ас. Литвиненко Г.Л.);
 • Освітній проект для лікарів України, 05.10.2018 р., м. Київ. (доц. Паламарчук О.О.).
 • Науково-практичний семінар «Вагітність високого ризику. Акушерство. Невиношування вагітності» м. Київ ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» 06 жовтня 2018р. (доц. Паламарчук О.О.);
 • «Тренінг-програма для лікарів Післядипломний курс професійного вдосконалення «Мистецтво лікування» м. Харків, 06 листопада 2018р. (співробітники кафедри);
 • Цикл освітніх семінарів у форматі телемостів «Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику» м. Харків, 22 листопада 2018р. (проф. Березнякова М.Є.);
 • Базовий online курс Basic online first aid course «FIRST AID» 11 грудня 2018р. USA (проф. Литвинова О.М.);
 • Цикл Післядипломна психолого-педагогічна освіта науково-педагогічних працівників в фармацевтичних та медичних ВНЗ ІПКСФ НФаУ 14.01-12.02.2019(зав. кафедри Єрьоменко Р.Ф.);
 • Цикл Методика викладання у вищій школі (156 год.) ІПКСФ НФаУ 13.02–15.03.2019р. (доц. Должикова О.В.);
 • Тренінг Медичні прилади та апарати (загальна к-ть год. – 6) м. Харків, НФаУ 22.03.2019 (зав. кафедри Єрьоменко Р.Ф.);
 • Цикл тренінгів Актуальні Guidelines гінекології, репродуктології, акушерства (2 бали) Actual guidelines in gynecology reproduction obstetrics (3 бали, 1 кредит) Харків, 29 березня 2019р. (доц. Паламарчук О.О.);
 • Атестат доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики м. Київ 21.12.2018р. (Литвиненко Г.Л.);
 • Присудження вченого звання професора Єрьоменко Р.Ф. (Наказ МОН України №544 від 23.04.2019 р., Додаток 1.)
 • Присудження наукового ступеня кандидата біологічних наук ас. Матвійчук О.П. (Наказ МОН України №544 від 23.04.2019 р., Додаток 3.)

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email