Методична робота кафедри

План-видання-на-2017-2018

Наші видання: 

 • Оцінка лабораторних досліджень у неврології. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Залюбовська О.І., Савіна М.В., Литвинова О.М. та ін. – .Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2013.– 120 с.
 • Вплив лікарських засобів на лабораторні показники Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Залюбовська О.І., Зленко В.В., Березнякова М.Є. та ін. – .Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2013.– 96 с.
 • Гигиена населенных мест / С.И. Крыжная, С.В. Корженевский, А.П. Козлов, Ю.Н. Авидзба // Х. Изд.во ХГУ им. Каразина, 2014, 72 с.
 • Почва, как фактор окружающей среды / С.И. Крыжная, С.В. Корженевский, А.П. Козлов, Ю.Н. Авидзба // Х. Изд.во ХГУ им. Каразина, 2014, 48 с.
 • Воздух, как фактор окружающей среды / С.И. Крыжная, С.В. Корженевский, А.П. Козлов, Ю.Н. Авидзба // Х. Изд.во ХГУ им. Каразина, 2014, 84 с.
 • Гигиеническое значение климата / С.И. Крыжная, С.В. Корженевский, А.П. Козлов, Ю.Н. Авидзба // Х. Изд.во ХГУ им. Каразина, 2014, 52 с.
 • Гигиенические аспекты освещенности / С.И. Крыжная, С.В. Корженевский, А.П. Козлов, Ю.Н. Авидзба // Х. Изд.во ХГУ им. Каразина, 2014, 64 с.
 • Оцінка лабораторних та функціональних досліджень в психіатрії / Крижна С.І., Березнякова М.Є., Литвинова О.М., Карабут Л.В., Авідзба Ю.Н., Фоміна Г.П., Литвиненко Г.Л. // Х.: НФаУ, 2014., 120 с.
 • Введение в гигиену С.И. Крыжная / С.В. Корженевский А.П. Козлов Ю.Н. Авидзба // Х. Изд.во ХГУ им. Каразина, 2015, 64 с.
 • Clinical laboratory diagnostics / Крижна С.І., Березнякова М.Є., Литвинова О.М., Карабут Л.В., Авідзба Ю.Н., Фоміна Г.П., Литвиненко Г.Л. // Х.: НФаУ, Золоті сторінки, 2016. 120 с.
 • Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови : учеб. пособ. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова, М.Е. Березнякова и др. ; под общ. ред. доц. Р.Ф. Еременко. – Х.: НФаУ, 2017.– 44с.
 • Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторных показателей. / Еременко Р.Ф., Супрун Э.В., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н,, Карабут Л.В., Должикова Е.В., Фомина Г.П., Ковалева В.И., Козарь В.В., Паламарчук О.А., Литвиненко А.Л., Матвийчук Е.П. // Уч. пособие: под общ. ред. Р.Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.
 • Методи лабораторної діагностики спадкових хвороб: метод. рек. для аудит. роботи студентів / за ред. доц. Р.Ф. Єрьоменко . Х. : НФаУ, 2017. 24 с.
 • Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, С. І. Крижна та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 130 с.

 

 

 

Print Friendly