Презентації лекцій

Шановні здобувачі вищої освіти, за зазначеними посиланнями Ви можете знайти лекційний матеріал з дисциплін, розміщено на сайті дистанційних технологій навчання Національного фармацевтичного університету (http://www.pharmel.kharkiv.edu/)

Неврологія та психіатрія

Клінічна лабораторна діагностика

Вступ до фаху (Історія медицини)

Система управління якістю лабораторних досліджень

Лабораторна служба, Оцінка аналітичних методів

Загальна хірургія

Клінічна оцінка лабораторних досліджень

Офтальмологія з оцінкою результатів досліджень 

Судова медицина

Хвороби цивілізації

Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень

Лабораторна діагностика паразитарних інвазій

Неврологія з оцінкою результатів досліджень

Урологія з оцінкою результатів досліджень

Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів досліджень

Отоларингологія з оцінкою результатів досліджень

Доказова медицина як основа державної політики

Клініко-фармакологічні аспекти ускладнень фармакотерапії

Ендокринологія з оцінкою результатів досліджень

Лабораторная диагностика (для иностранных студентов)

Лабораторна та функціональна діагностика (для спеціальності Клінічна фармація)

Доказова медицина

Гігієна з гігієнічною експертизою

Клінічна генетика

Клінічна хімія

Цитологічна діагностика

Хірургія з оцінкою результатів досліджень

Акушерство та гінекологія з оцінкою результатів досліджень

Лабораторна діагностика (для спеціальності Фармація)

Гігієна та екологія з гігієнічною експертизою

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email