Методична робота кафедри

11 червня 2021 р. відбулася навчально-методична міжвузівська on-line конференція по роботі опорної кафедри «Досвід викладання практичних занять з дисципліни «Лабораторна діагностика» в умовах онлайн навчання», яка була організована і проведена кафедрою клінічної лабораторної діагностики НФаУ.

Програма засідання опорної кафеди 

Звіт засідання

Навчально-методичні видання:

 1. Переддипломна практика в лабораторіях (патогістологічних, біохімічних, імунологічних, цитологічних) / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, Г. Л. Литвиненко, О. М. Литвинова, Л. В Карабут, О. П. Матвійчук, І. М. Золотарьова, В. Ю. Світайло // Методичні рекомендації. – Х. : НФаУ, 2021. – 51 с.
 2. Переддипломна практика в лабораторіях (біохімічній, клініко-діагностичній, санітарно-гігієнічній) / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, Г. Л. Литвиненко, О. М. Литвинова, Л. В Карабут, О. П. Матвійчук, І. М. Золотарьова, В. Ю. Світайло // Методичні рекомендації. – Х. : НФаУ, 2021. – 35 с.
 3. Дослідження еякуляту. Спермеграма Р. Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О. М. Литвинова, О. В. Должикова, Л. В Карабут, Г. Л. Литвиненко, К. В. Глєбова, О. П. Матвійчук, О. М. Феськов, О. В. Сомова // Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи. – Х. : Вид-во НФаУ, 2021. – 71 с.
 4. Робочий зошит з Дерматології, венерології з оцінкою результатів досліджень для аудиторної та самостійної роботи: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи / Р.Ф. Єрьоменко, Л. В Карабут, О.В. Должикова, О. М. Литвинова, М.Є. Березнякова, В.В, Козар, Г. Л. Литвиненко, К. В. Глєбова, О. П. Матвійчук. – Х. : НФаУ, 2021. – 88 с.
 5. Клінічний аналіз сечі. Характеристика лабораторних показників: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Р.Ф. Єрьоменко, М. Є. Березнякова, Л. В. Карабут та ін.; під заг. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко – Х.: НФаУ, 2019.– 37 стор.
 6. Гігієна з гігієнічною експертизою. Збірник тестових та ситуаційних завдань: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, О. П. Матвійчукта ін; під загальн. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко. – Х.: НФаУ, 2020. – 137 с.(електронне видання)
 7. Рабочая тетрадь по лабораторной диагностике для студентов специальности 226 «Фармация, промышленная фармация»: учеб. пособие / Р. Ф. Ерёменко, О. Н. Литвинова, Е.В. Должикова и др. – Х.: НФаУ, 2019. – 115 с.
 8. Робочий зошит з лабораторної діагностики для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»: навч.-метод. посібник / Р. Ф. Єрьоменко, О. М. Литвинова, О. В. Должикова та ін. – Х.: НФаУ, 2019. – 121 с.
 9. Notebook laboratory diagnostics for students of pharmaceutical speciality: manual / R. F. Yeromenko, O. M. Litvinova, O. V. Dolzhykova at all. – Kh. : NuPh, 2019. – P. 65
 10. Єрьоменко Р. Ф., КарабутЛ.В., ДолжиковаО.В., Литвинова О. М., БерезняковаМ. Є.,  Козар В. В., Литвиненко Г. Л., Ковальова В. І., Матвійчук О.П. Робочий зошит з дерматологї, венерології  з оцінкою результатів досліджень для  аудиторної та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» – Х.: НФаУ, 2020 – 86 с. (готовий до друку).
 11. Єрьоменко Р. Ф., Козар В. В., Литвинова О.М., Должикова О.В., Карабут Л.В., Литвиненко Г.Л., Березнякова М.Є., Даценко О.Б., Денищук Г.П., Постой А.А., Сівцева Т.М., Матвійчук О.П. Правила роботи на гематологічному аналізаторі. Оцінка індексних показників: методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи. – Х.: Вид-во НФаУ, 2020. – 48 с.
 12. Єрьоменко Р. Ф., Должикова О. В., Литвиненко Г Л., Литвинова О. М., Карабут Л.В., Матвійчук О. П. Переддипломна практика в лабораторіях (патогістологічних, біохімічних, імунологічних, генетичних, цитологічних, санітарно-гігієнічних) для студентів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування»: метод. рек. з переддипломної практики для студентів / за ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко. – Х. : НФаУ, 2019. – 35 с.
 13. Переддипломна практика у профільних лабораторіях для здобувачів I (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування: Методичні рекомендації (готові до друку)
 14. Методичні рекомендації: Виробнича практика у лабораторіях для здобувачів I (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування(готові до друку)
 15. Єрьоменко Р. Ф., Козар В. В., Литвинова О.М., Должикова О.В., Карабут Л.В., Литвиненко Г.Л., Березнякова М.Є., Даценко О.Б., Денищук Г.П., Постой А.А., Сівцева Т.М., Матвійчук О.П. Правила роботи на гематологічному аналізаторі. Оцінка індексних показників: методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи. – Х. : Вид-во НФаУ, 2020. – 48 с.
 16. Мієлограма. Клініко-лабораторна діагностика гемобластозів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф.Єрьоменко, М.Є Березнякова, О.М. Литвинова, доц. Должикова О.В та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2020. – 98 с.(готово до друку)
 17. Навчальний посібник «Акушерство з оцінкою результатів досліджень» / О.О. Паламарчук, В.В. Паламарчук, Р.Ф. Ерьоменко, В.І. Ковальова – Х.: НФаУ, 2019 – 253 с. (подано до друку)

Print Friendly, PDF & Email