Бакалавру спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування

Вимоги до держатестації

Положення про ДА 

База тестів КРОК Б для підготовки

 1. _Інфекц_йн_ хвороби з оц_нкою результат_в досл_джень
 2. Акушерство та г_неколог_я з оц_нкою результат_в досл_джень
 3. Б_олог_чна та кл_н_чна х_м_я 16
 4. Біологічна та клін. хімія
 5. Внутр_шня медицина з оц_нкою результат_в досл_джень 1
 6. Г_г_єна з г_г_єн_чною експертизою
 7. Г_столог_я, цитолог_я та ембр_олог_я
 8. Дерматолог_я, венеролог_я з оц_нкою результат_в досл_джень
 9. Догляд за хворими та медична ман_пуляц_йна техн_ка
 10. Кл_н_чна лабораторна д_агностика 16
 11. Лабораторна д_агностика паразитарних _нваз_й
 12. Лабораторна служба. Оц_нка анал_тичних метод_в
 13. М_кроб_олог_я, в_русолог_я та _мунолог_я з м_кроб_олог_чною д_агностикою. Кл_н_чна м_кроб_олог_я
 14. Невролог_я з оц_нкою результат_в досл_джень
 15. Основи охорони прац_
 16. Оториноларинголог_я з оц_нкою результат_в досл_джень
 17. Патоморфологія
 18. Патоф_з_олог_я
 19. Пед_атр_я з оц_нкою результат_в досл_джень
 20. Псих_атр_я та нарколог_я з оц_нкою результат_в досл_джень
 21. Соц_альна медицина
 22. Фтиз_атр_я з оц_нкою результат_в досл_джень
 23. Х_рург_я з оц_нкою результат_в досл_джень
Print Friendly, PDF & Email