Круглий стіл «Актуальні питання підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування»

Програма Круглого столу 12 квітня 2019 року

Звіт круглий стіл

Круглий стіл «Актуальні питання підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності  224 «Технології медичної діагностики та лікування»  12 квітня 2019 року вдруге у Національному фармацевтичному університеті на базі кафедри клінічної лабораторної діагностики, кафедри біології та кафедри мікробіології, вірусології та імунології відбулося засідання круглого столу «Актуальні питання підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». Організаторами засідання виступили ректор НФаУ, заслужений діяч науки і техніки України, д. фарм. н., професор Котвіцька А.А., проректор з науково-педагогічної роботи, д. б. н., професор Загайко А.Л., декан факультету медико-фармацевтичних технологій НФаУ, д. біол.н., професор Набока О.І., завідувачі кафедр клінічної лабораторної діагностики, біології та мікробіології, вірусології та імунології НФаУ: д. біол. н., професор Єрьоменко Р.Ф., д. біол. н., професор Філіпцова О.В., д.м.н., професор Філімонова Н.І. Завідувач відділу практики та сприяння працевлаштуванню НФаУ Барковська О.Я.

На засідання були запрошені директори та завідувачі провідних лабораторій та лікувальних закладів м. Харкова: завідувач лабораторією мікробіології ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»; директор КП «Санепідсервіс»; завідувач бактеріологічною лабораторією КП «Санепідсервіс»; керівник медичного відділу ТОВ «Вектор-Бест-Україна»; директор КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня»; завідувач відділу дослідження матеріалів, речовин, виробів харківського НІЕКЦ МВС України; завідувач КДЛ комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 2 імені проф. О.О. Шалімова»; завідувач медичною лабораторією «Аналітика»; директор ТОВ АГРОГЕН НОВО»; завідувач та бактеріолог бактеріологічної лабораторії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України»; завідувач лабораторії медичного центру «Здоров’я»; завідувач лабораторії «Міленіум»; завідувач бактеріологічної лабораторії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України»; директор ЗОЗ ТОВ «Медична лабораторія «ІНЛАБ», лікар-лаборант вищої категорії КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня.

У процесі зустрічі обговорювалися питання підготовки майбутніх фахівців спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» з точки зору затребуваності і відповідності сучасним вимогам, які висуваються роботодавцями до фахівців в області лабораторної медицини. Декан факультету медико-фармацевтичних технологій, професор Набока О.І. у вступному слові подякувала аудиторії за виявлену зацікавленість до заходу. Вона висловила сподівання, що такі зустрічі на базі Національного фармацевтичного університету стануть доброю традицією та наголосила на винятковій важливості та необхідності проведення подібних зустрічей для удосконалення підготовки майбутніх фахівців з лабораторної медицини. Професор Набока О.І. ще раз підтвердила думку стосовно того, що випусковим кафедрам з метою ефективної підготовки відповідальних, високопрофесійних і конкурентоспроможних фахівців в галузі лабораторної медицини, необхідно співпрацювати з роботодавцями, практикуючими фахівцями, керівниками лабораторій, медичних, клініко-діагностичних центрів.

В ході спілкування були представлені цікаві доповіді, в яких роботодавці презентували свої лабораторії, окреслили перспективи працевлаштування фахівців з лабораторної медицини, поділилися досвідом стосовно співпраці з випускниками НФаУ, висловили свої думки та побажання стосовно якості підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування».

Зокрема, Железнякова Т.А., директор закладу охорони здоров’я ТОВ «Медична лабораторія «ІНЛАБ» представила доповідь-презентацію «Огляд лабораторії Євромед», Попов В.М., доктор біологічних наук, директор ТОВ «АГРОГЕН НОВО» доповів про сучасні методи діагностики, окресливши нинішній стан, проблеми та перспективи. Дуже цікавою та пізнавальною виявилася презентація Федець О.І., кандидата біологічних наук, завідувача медичної лабораторії «Аналітика» щодо вимог до компетенцій випускників спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» при працевлаштуванні у медичну лабораторію «Аналітика». У свою чергу співробітники випускових кафедр також підготували доповіді стосовно сучасних аспектів підготовки фахівця зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (к.ф.н., доцент Должикова О.В.) та важливості та актуальності лабораторної діагностики для майбутнього науковця (к.б.н., ас. Остапець М.О.)

Після представлених доповідей виникла жвава дискусія. Керівники лабораторій висловили свої побажання стосовно того, яким чином потрібно удосконалювати підготовку здобувачів вищої освіти, на які аспекти звернути увагу. Одностайною виявилася думка про те, що необхідно збільшувати обсяги годин для відпрацювання студентами практичних навичок, збільшувати обсяги годин з хімічної підготовки, прищеплювати вміння працювати у команді та збільшувати міру відповідальності відносно правильності виконання лабораторних досліджень та інтерпретації отриманих результатів. Під час навчання потрібно звертати увагу на ознайомлення з науково-технічною документацією, яка використовується у лабораторії, навчати студентів дотримуватися якості проведення преаналітичного етапу: правильній обробці лабораторного посуду, забору та транспортування біологічного матеріалу, приготування розчинів, тощо.

Необхідно постійно поповнювати та оновлювати базу наглядного матеріалу: зразків цитологічних препаратів, препаратів клітин крові в нормі та патології, кісткового мозку, тощо. Необхідно ознайомлювати майбутніх фахівців з сучасними матеріалами та обладнанням, яке сьогодні використовується в лабораторіях, надавати можливість студентам самостійно здійснювати маніпуляції стосовно забору крові, виготовлення, фарбування та фіксації мазка, приготування поживного середовища і т. д. Для того, щоб об’єктивно оцінювати рівень знань кожного студента на занятті, необхідно, щоб кожен студент на занятті мав обладнане робоче місце, можливість індивідуально працювати з мікроскопом, самостійно оцінювати та ідентифікувати клітини та інтерпретувати результат.

Зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері. В ході зустрічі було досягнуто домовленостей стосовно майбутнього співробітництва на умовах договору відносно можливості проходження практики студентами спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» на базах провідних лабораторій м. Харкова. Учасникам круглого столу на згадку про зустріч було роздано тематичні папки з інформаційними матеріалами та канцелярські вироби з символікою НФаУ.

 

Круглий стіл «Актуальні питання підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності  224 «Технології медичної діагностики та лікування»

Звіт круглий стіл 2018

11 квітня 2018 року вперше у Національному фармацевтичному університеті на базі кафедр клінічної лабораторної діагностики, біології та мікробіології, вірусології та імунології відбулося засідання круглого столу «Актуальні питання підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». Організаторами засідання виступили ректор НФаУ, заслужений діяч науки і техніки України, д. фарм. н., професор Котвіцька А.А., декан медико-фармацевтичного факультету НФаУ, д. біол.н., професор Набока О.І., завідувачі кафедр клінічної лабораторної діагностики, біології та мікробіології, вірусології та імунології НФаУ: д. біол. н., доцент Єрьоменко Р.Ф., д. біол. н., професор Філіпцова О.В., д.м.н., професор Філімонова Н.І. На засідання були запрошені завідувачі провідних лабораторій м. Харкова: лабораторії мікробіології ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», бактеріологічної лабораторії КП «Санепідсервіс», лабораторії медичного центру «Здоров’я», лабораторії «Міленіум», лабораторії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МРЗ України», директор ЗОЗ ТОВ «Медична лабораторія «ІНЛАБ», відповідальна за практику лабораторії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України». А також лікар з клінічної лабораторної діагностики КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня», м. Дніпропетровськ.
У процесі зустрічі обговорювалися питання підготовки майбутніх фахівців спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» з точки зору затребуваності і відповідності сучасним вимогам, які висуваються роботодавцями до фахівців в області лабораторної медицини. Професор Набока О.І. у вступному слові поділилася досвідом відвідування медичного університету в Германії, розповіла про особливості викладання та організації навчального процесу, вимог до здобувачів вищої освіти і випускників. Професор Набока О.І. висловила думку стосовно того, що випусковим кафедрам з метою ефективної підготовки відповідальних, високопрофесійних і конкурентоспроможних фахівців в галузі лабораторної медицини, необхідно співпрацювати з роботодавцями, практикуючими фахівцями, керівниками лабораторій, медичних, клініко-діагностичних центрів. В ході спілкування керівники лабораторій висловили свої побажання стосовно того, яким чином потрібно удосконалювати підготовку здобувачів вищої освіти і на які аспекти звернути увагу. Одностайною була думка про те, що необхідно збільшувати обсяги годин для відпрацювання студентами практичних навичок, постійно поповнювати та оновлювати базу наглядного матеріалу: зразків цитологічних препаратів, препаратів клітин крові в нормі та патології, кісткового мозку, тощо. Необхідно ознайомлювати майбутніх фахівців з сучасними матеріалами та обладнанням, яке сьогодні використовується в лабораторіях, надавати можливість студентам самостійно здійснювати маніпуляції стосовно забору крові, виготовлення, фарбування та фіксації мазка, приготування поживного середовища і т. д. Для того, щоб об’єктивно оцінювати рівень знань кожного студента на занятті, необхідно, щоб кожен студент на занятті мав обладнане робоче місце, можливість індивідуально працювати з мікроскопом, самостійно оцінювати та ідентифікувати клітини та інтерпретувати результат.
Зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері. В ході зустрічі було досягнуто домовленостей стосовно майбутнього співробітництва на умовах договору відносно можливості проходження практики студентами спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» на базах провідних лабораторій м. Харкова. Учасникам круглого столу на згадку про зустріч було роздано тематичні папки з інформаційними матеріалами та канцелярські вироби з символікою НФаУ, формуляри лікарських засобів і нормативні документи на CD дисках.

 

Print Friendly, PDF & Email