Перелік освітніх компонент (бакалаври)

для спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, освітньої програми «Лабораторна діагностика» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»):

Обов’язкові освітні компоненти:

Виробнича практика в лабораторіях:

  • клініко-діагностичній
  • бактеріологічній

Переддипломна практика в лабораторіях:

  • клініко-діагностичній
  • біохімічній
  • бактеріологічній
  • санітарно-гігієнічній

Вибіркові освітні компоненти:

 ІІ курсу 

ІІІ курсу

ІV курсу

для спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»):

для спеціальності 073 Менеджмент, освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація»

Print Friendly, PDF & Email