Наукова робота

II науково-практична міжнародна дистанційна конференція «Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин» 

17 березня 2022 р.

конференція зареєстрована у ДУ «Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації», посвідчення № 569 від 02 серпня 2021 року

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

 


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ КАФЕДРИ

Пріоритетом діяльності кафедри клінічної лабораторної діагностики є оволодіння сучасними лабораторними технологіями, розробленими як в Україні, так і за її межами, удосконалення існуючих методів діагностики та профілактики захворювань із використанням сучасних технологій у медицині з наступним впровадженням у повсякденну практичну діяльність лікарів-лаборантів.

До науково-дослідної роботи залучені усі викладачі кафедри, лікарі-лаборанти клінічних баз та ЗВО – члени наукового товариства, магістри. Викладачі кафедри являються науковими керівниками магістерських робіт.таЗВО, якіприймають участь у конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах, наукових студентських конференціях.

Викладачі кафедри удосконалюють тематичну та пошукову бази за обраним ЗВО напрямком досліджень, зокрема над забезпеченням ЗВО необхідною літературою та інтернет-ресурсами (міжнародних баз даних медичної літератури PubMed, Medline), фахових видань, методичних рекомендацій тощо; підготовкою лабораторної бази для проведення експериментальної частини (проведення епідеміологічних, лабораторних, статистичних досліджень, підготовки необхідних приладів, реагентів, статистичного опрацювання матеріалу та ін.).

Тематичні напрями, що визначають індивідуальні теми дослідних робіт, складено відповідно до кваліфікаційних характеристик спеціальності. Дослідження присвячується питанням лабораторної діагностики інфекційних та неінфекційних хвороб. Результати своєї науково-дослідної роботи, проведеної під керівництвом викладачів, ЗВО доповідають на конференціях та публікують у наукових виданнях НФаУ чи інших ВУЗів.

Співробітником кафедри клінічної лабораторної діагностики виконується  докторська дисертація.

В рамках наукових досліджень кафедра співпрацює з:

 • ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України»;
 • ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»;

 • ДУ “Інститут дерматології та венерології НАМН України”;
 • ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»;
 • ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України»;
 • кафедрою клінічної лабораторної діагностики ХМАПО;
 • кафедрою патологічної фізіології ХМАПО;
 • кафедрою клінічної лабораторної діагностики Запоріжського державного медичного університету;
 • Центром молекулярних і клітинних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 • медичними лабораторіями м. Харкова («Альфа-Лабсервіс», «Інлаб», «Євромед», «Міленіум», “Консультативна поліклініка”, медичним центром «Здоров’я», медичною лабораторією «Аналітика».

Результати наукових досліджень кафедри клінічної лабораторної діагностики використовуються при виконанні плану науково-дослідних робіт НФаУ, а саме Ініціативних напрямків наукових досліджень «Клітинні та молекулярні механізми розвитку і корекції патологічних станів» (№ держ. реєстр. НДР 0115U000966).

В рамках ініціативної науково-дослідноїтематикипродовжується робота за науковими темами кафедри:

 • Прогностичні маркери ризику ускладнень при захворюваннях прямої кишки.
 • Визначення частоти хромосомних аберацій та динаміки асоціацій акроцентричних хромосом у дітей, хворих на цукровий діабет і типу.
 • Роль RANKL, остеопрогеріна і цитокінів – адипонектину і висфатину у ремодолюванні кісткової тканини на тлі хронічної патології нирок.
 • Клініко-лабораторне дослідження передтромботичного стану у хворих з варикозною хворобою на тлі цукрового діабету 1 типу.

Кафедра працює над постійним підвищенням змістового наповнення семінарів, круглих столівз метою генерування та впровадження нових ідей, думок, розвитком освітньої траєкторії ЗВО.

Результати досліджень кафедри впроваджені у роботу клініко-діагностичних лабораторій клінічних баз, представлені на конференціях Всеукраїнського і міжнародного рівнях, опубліковані у фахових журналах та виданнях, які індексуються науковометричними базами Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar, Crossref, внесені до міжнародних баз даних Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ (Science Index), ВІНІТІ.

Міжнародна діяльність:

У 2019-2020 р. у напрямку міжнародного співробітництва викладачами кафедри проведено наступну роботу:

Участь завідувача кафедри у Міжнародній конференції «Сучасні молекулярно-біохімічні маркери в клінічній та фундаментальній медицині-2019»

Протягом 2019-2020 н.р. співробітники кафедри брали участь у конференціях:

 • Ways to prevent academic plagiarism (on-line), м. Одеса, 13 вересня 2019 р. (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф., доц. Козар В.В., доц. Должикова О.В., ас. Матвійчук О.П.).
 • Міжвузівський науково-практичний семінар «Сучасні аспекти клінічної та лабораторної діагностики захворювань нирок та сечовивідних шляхів у дітей», м. Харків, 29 жовтня 2019 р., НФаУ, ХМАПО, Комунальне некомерційне підприємство “Міська дитяча поліклініка № 23” Харківської міської ради (усі викладачі кафедри).
 • Міжнародний симпозіум «Артеріальна гіпертензія», м. Харків, 14 листопада (доц. Карабут Л.В.).
 • Науково-практичний симпозіум з міжнародною участю “Запальні процеси репродуктивної системи у жінок: причини та наслідки” Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України, м. Київ, 14-15 лютого 2020 р. (доц. Паламарчук О.О.).
 • Науково-практичний семінар «Сучасні тенденції розвитку медичної техніки», НФаУ, м. Харків, 05.03.2020 (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф., доц. Должикова О.В.).
 • Вебінар. Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам, Видавництво Jon Wiley & Sons, 19.03.2020 (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф., доц. Должикова О.В., доц. Карабут Л.В., ас. Матвійчук О.П.).
 • Вебінар. “Cisco WebEx distance learning tools and distance learning courses”, “Kharkiv Polytechnic Institute”,02.04.2020 (доц. Карабут Л.В.).
 • Вебінар-Тренінг. Scientific Image Formation in the Informetion Spase (дистанц.), NTU «KhPl», м. Харків.,24.03.2020(зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф., доц. Должикова О.В., доц. Козар В.В., доц. Карабут Л.В.).
 • Вебінар-Тренінг. Multidiscipline Resources: Informetion Search, Analysis and Systematization (дистанц.), NTU «KhPl», м. Харків, 25.03.2020NTU «KhPl», м. Харків, 25.03.2020 (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф., доц. Должикова О.В.,доц. Козар В.В., доц. Карабут Л.В.).
 • Вебінар-Тренінг.Scientific Integfrity (дистанц.)NTU «KhPl», м. Харків, 25.03.2020 (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф., доц. Козар В.В., доц. Должикова О.В., доц. Карабут Л.В.).
 • Вебінар-Тренінг. Digital Expertise in Ukrainian and Europe (дистанц.), NTU «KhPl», м. Харків, 26.03.2020 (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф., доц. Должикова О.В.,доц. Козар В.В., доц. Карабут Л.В.).
 • Вебінар-Тренінг. Interacteve Tools in online education (дистанц.) NTU «KhPl», м. Харків, 03.04.2020(зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф.доц. Козар В.В., доц. Должикова О.В.).
 • Вебінар. Антикризовий менеджмент в період пандемії: як захистити репродуктивне та соматичне здоров’я (дистанц.). – Med-expert.com.ua, 28.04.2020 (доц. Паламарчук О.О.).
 • Вебінар. Ускладнення ГРВІ та грипу з боку нижніх дихальних шляхів і шлунково-кишкового тракту (дистанц.), Heel, 08.04.2020, м. Київ(доц. Козар В.В.).
 • Вебінар «Психофізіологія стресу від А до Я. Як запобігти надмірному впливу та подолати наслідки стресу» (дистанц.), Heel, 15.04.2020 р.(доц. Козар В.В., доц. Должикова О.В., ас. Матвійчук О.П.).
 • Науково-практичний симпозіум з онлайн-трансляцією “Жінка XXI століття: гормональний профіль щастя, чи можливо це в умовах сучасності…”. – Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України, м. Київ, 07 травня 2020 р.(доц. Паламарчук О.О.).
 • Науково-практична школа-семінар з онлайн-трансляцією «Здоров’я нації в XXI столітті». – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка «Всеукраїнська асоціація безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів», м. Полтава, 13 травня 2020 р. (доц. Литвиненко Г.Л.).
 • XIII Національний медичний конгрес з міжнародною участю “Людина та ліки” – Україна. – м. Київ, 21-22 травня 2020 року. (доц. Литвиненко Г.Л.).
 • Українсько-американський симпозіум: «Неврологія і офтальмологія сьогодні: колаборація на стику спеціальностей», післядипломний курс професійного вдосконалення з міжнародною участю. – МОЗ України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка, ГО Академія розвитку медичної освіти, м. Київ, 29 травня 2020 року(доц. Литвиненко Г.Л.).

Стажування:

  • Науково-педагогічне стажування Scientific and pedagogic intership “Current state and prospects for the development of vedical education in Ukraine and EU countries”, Lublin, Republic of Poland, july 1-12, 2019. (5 кредитів – 150 годин) (дистанційно) – (доц. Козар В.В.).
  • Introductory Human Physiology (on line), School of Medicine Duke University (USA), 45,5 кредита (on line) 11.09.2019 (проф. Литвинова О.М.).
  • Стажування за науковою програмою«Algorithms and standards of the biological markers use in the modern medical-biological studies», Prague, Czech Republic, 7-9.11.2019у обсязі 3 кредитів (85 год) (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф.).
  • Науково-педагогічне стажування «Розвиток медичної освіти. Сучасний стан та нове у медицині в Україні та в країнах ЄС» за фахом «Медичні науки» 6 кредитів (180 год.) (дистанційно) – Польща, м. Люблін, 21–29 листопада 2019 р. (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф.).
  • International postgraduate practical internship «New and innovative teaching methods» (дистанц.) – Malopolska School of Public Administraion University of Economics in Krakov, 04-29.05.2020р. (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф.).

  • Науково-педагогічне стажування «Розвиток медичної освіти. Сучасний стан та нове у медицині в Україні та в країнах ЄС» за фахом «Медичні науки» 6 кредитів (180 год.) – Польща, м. Люблін, 21–29 листопада 2019 р. (дистанційно) (доц. Карабут Л.В.).
  • Науково-педагогічне стажування «Розвиток медичної освіти. Сучасний стан та нове у медицині в Україні та в країнах ЄС» за фахом «Медичні науки» 6 кредитів (180 год.),Польща, м. Люблін, 21–29 листопада 2019 р. (доц. Литвиненко Г.Л.).
  • Basic online first aid course Avon, Massachusetts (U.S.),(credit hours : 32) – December 11,2019(проф. Литвинова О.М.).
  • Цикл «Стажування з фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації» (912 год.), м. Харків, НФаУ, ІПКСФ, 16.04-24.12.2019 р. (ас. Матвійчук О.П.).
  • «Освітній десант. Перфоманс освітніх майстер-класів» (6 годин) – м. Харків, Університет банківської справи 14.12.2019 р. (доц. Козар В.В.).

Наукові публікації співробітників кафедри 

Наукова робота

Наукова робота

Print Friendly, PDF & Email