Шановні спеціалісти з Лабораторної діагностики, викладачі та студенти! Кафедра клінічної лабораторної діагностики щиро вітає Вас з професійним святом!

Вітаємо з Міжнародним днем фахівця з Лабораторної діагностики!

Лабораторна діагностика завжди була і залишається пріоритетним напрямом сучасної медицини, що активно розвивається як в Україні, так і за її межами. Широкий спектр різноманітних патологічних станів, особливостей перебігу, індивідуальних проявів хвороби вимагають від лікарів-лаборантів високої кваліфікації, специфічних знань та вміння застосовувати їх на практиці для реалізації сучасних методів та технологій дослідження у лабораторіях різного профілю на державному та регіональному рівнях. Обсяг лабораторних досліджень складає не менше 60% від загальної кількості досліджень, які проводяться в усіх лікувальних закладах, а їх кількість кожні 5-7 років збільшується вдвічі. Особливого значення робота лікарів-лаборантів набула в умовах всесвітньої пандемії Covid 19. Потребу у висококваліфікованих фахівцях, що відповідають сучасним вимогам важко переоцінити. Класична хімічна підготовка, яка здійснюється в Національному фармацевтичному університеті, комплекс знань з біохімії, гістології, клінічної лабораторної діагностики, внутрішньої медицини, інформаційних технологій, мікробіології, гігієни, лабораторної служби та інших дисциплін дозволяє на практиці будувати стратегію отримання лабораторної інформації, використовуючи фізико-хімічні, лабораторні, аналітичні та інші методи аналізу. Сучасна потужна багатопрофільна підготовка дозволяє майбутнім фахівцям успішно розв’язувати комплексні задачі і проблеми у сфері лабораторної медицини.

Бажаємо колегам міцного здоровя, високого професіоналізму, постійного професійного розвитку та самореалізації, благополуччя та гордості за обрану професію, як винятково важливу та незамінну у боротьбі за збереження здоровя суспільства!

Вітаємо з Міжнародним днем фахівця з Лабораторної діагностики!

Вітаємо з Міжнародним днем фахівця з Лабораторної діагностики!

Вітаємо з Міжнародним днем фахівця з Лабораторної діагностики!


19 березня 2021 року кафедрами клінічної лабораторної діагностики та мікробіології, вірусології та імунології проведена секція «Cучасні аспекти лабораторних, мікробіологічних та імунологічних досліджень в медицині та фармації», де успішно виступили дев’ять здобувачів вищої освіти, що навчаються у Національному фармацевтичному університеті на фармацевтичному факультеті та факультеті медико-фармацевтичних технологій.

Учасники секції:

Бомба Анастасія – «Біоризики, пов’язані з пандемією Ковіду та шляхи запобігання»,

Гура Юлія – «Вплив преаналітичного етапу лабораторних досліджень на результати клінічного аналізу крові»,

Гуріна Вікторія – «Дослідження стеатогепатозу при ожирінні»,

Дмітрієва Анастасія – «Фаги P. aeruginosa як альтернативний підхід антимікробної хіміотерапії»,

Євсеєва Людмила – «Лабораторні випробування перспективних дезінфікуючих препаратів»,

Єгоркіна Дар’я – «Виявлення та лікування залідоповідьзодефіцитної анемії»,

Салімонович Анна – «Актуальність оцінки ризиків в медичних лабораторіях»,

Уваренко Валерія – «Біотероризм – міфи та реальність»,

Шаповал Ганна – «Визначення мікробної контамінації молока та оцінка його можливої фальсифікації».

Перше місце посіли доповіді Дмітрієвої Анастасії та Салімонович Анни, друге місце отримала доповідь Гуріної Вікторії, третє – Уваренко Валерії.

Засідання секції «Cучасні аспекти лабораторних, мікробіологічних та імунологічних досліджень в медицині та фармації»  в рамках проведення XXVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Topical issues of new medicines development»,  присвяченої 150-річчю з дня народження Миколи Валяшка – засновника і першого ректора Національного фармацевтичного університетуЗасідання секції «Cучасні аспекти лабораторних, мікробіологічних та імунологічних досліджень в медицині та фармації»  в рамках проведення XXVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Topical issues of new medicines development»,  присвяченої 150-річчю з дня народження Миколи Валяшка – засновника і першого ректора Національного фармацевтичного університетуЗасідання секції «Cучасні аспекти лабораторних, мікробіологічних та імунологічних досліджень в медицині та фармації»  в рамках проведення XXVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Topical issues of new medicines development»,  присвяченої 150-річчю з дня народження Миколи Валяшка – засновника і першого ректора Національного фармацевтичного університету

Щиро дякуємо всім студентам за участь у конференції, а також особлива подяка керівництву Національного фармацевтичного університету і особисто ректору, професору Аллі Анатоліївні Котвіцькій за організацію заходу та пам’ятні подарунки!

 

 


17 березня кафедри клінічної лабораторної діагностики і ветеринарної медицини та фармації НФаУ провели науково-практичну міжнародну дистанційну конференцію «Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин».

Тематика конференції включала актуальні питання фармацевтичної, медичної та ветеринарної практики, лабораторної діагностики в клінічній та експериментальній медицині, антибіотикорезистентності мікроорганізмів та засоби боротьби з нею, патогенез, діагностику та лікування бактеріальних і вірусних захворювань, епідеміології інфекційних хвороб, клінічної та лабораторної імунології і алергології, ветеринарної мікробіології, вірусології, епізоотології, інфекційних хвороб, імунології тварин, управління якістю в діагностичних лабораторіях.

У конференції взяли участь 390 науковців, викладачів та студентів із більш ніж 50 установ та організацій Харкова (Національний фармацевтичний університет, ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України», ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. Григор’єва НАМН України», ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім В.Я. Данилевського НАМН України», ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти, Центр репродукції людини (Клініка професора Феськова О.М.), діагностична лабораторія «Алвіс-Клас», Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харківська державна зооветеринарна академія, Липковатівський аграрний коледж);  Києва (ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», ДУ «Інститут нефрології НАМН України», ПВНЗ «Київський медичний університет», Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національний університет харчових технологій, Київський міжнародний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Лабораторія дослідження проблем національної безпеки в сфері громадського здоров’я НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини, Лабораторія органолептичних та фізико-хімічних досліджень науково-дослідного хіміко-токсикологічного відділу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи); Івано-Франківська (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, мережа ветеринарних клінік «ОлВет»); Дніпра (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпровський державний аграрно-економічний університет); Львова (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького); Сум (Сумський національний аграрний університет), Полтави (Українська медична стоматологічна академія, Полтавська державна аграрна академія);  Чернівців (Буковинський державний медичний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Житомира (Поліський національний університет);  Тернополя (Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України); Миколаєва (Чорноморський національний університет імені Петра Могили); Рівного (КЗВО «Рівненська медична академія»); Запоріжжя (Запорізький національний університет); Вінниці (Ветеринарний центр «Vet House»); Старобільська (Луганський національний аграрний університет, Відокремлений структурний підрозділ «Старобільський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету»); Рубіжного (ДЗ «Луганський державний медичний університет»).

Закордонні освітньо-наукові установи представляли Вища школа медичних наук Вайла Корнелла (Нью-Йорк, США); Медичний факультет Університету Меріленда (Балтімор, США); Каунаський медичний університет (Каунас, Литовська Республіка); Самаркандський державний медичний інститут (Самарканд, Республіка Узбекистан); Державний медичний університет міста Сімей (Сімей, Республіка Казахстан); Білоруський державний медичний університет, Державна установа освіти «Білоруська медична академія післядипломної освіти», Могилевський державний університет імені О.О. Кулешова, Унітарне підприємство «Госпрозрахункове дослідне виробництво Інституту біоорганічної хімії НІН Білорусі», Інститут експериментальної ветеринарії ім. С.Н. Вишелеського, Вітебська державна академія ветеринарної медицини, Заклад охорони здоров’я «Солігорська центральна районна лікарня», стоматологічний центр «AldisDent» (Республіка Білорусь).

Дякуємо всім колегам, що знайшли можливість взяти участь у конференції! Сподіваємося на тривалу й плідну наукову співпрацю!


8 та 9 лютого 2021 року кафедрою клінічної лабораторної діагностики проведено захист кваліфікаційних робіт випускників з освітньої програми Лабораторна діагностика освітнього рівня «магістр».

Всі представлені до захисту роботи мають 100% прикладний характер!

10 студентів доповіли результати своїх  досліджень, проведених на клінічних кафедрах НФаУ під керівництвом висококваліфікованих науковців університету.

Під час проведення досліджень студенти оволоділи практичними навичками наукової роботи, методами та інструментами досліджень,  ознайомилися з сучасними вимогами до науково-дослідних робіт, їх оформлення та презентації. А на самому захисті змогли продемонструвати ще й  навички ведення дискусії.

Державна екзаменаційна комісія високо оцінила рівень дослідницьких робіт випускників ОП «Лабораторна діагностика».

Захист випускних кваліфікаційних робіт

Захист випускних кваліфікаційних робіт

Захист випускних кваліфікаційних робіт

 

 

 

 

 


Колектив кафедри клінічної лабораторної діагностики щиро вітає Козар Валентину Вікторівну З Днем народження!Колектив кафедри клінічної лабораторної діагностики щиро вітає Козар Валентину Вікторівну З Днем народження!
Колектив кафедри клінічної лабораторної діагностики щиро вітає Козар Валентину Вікторівну З Днем народження!
Шановна Валентино Вікторівно!!!
Усі найкращі побажання
Сьогодні — в Вашу честь:
Натхнення, успіхів, кохання,
Чудових перехресть,
Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.
Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!
З ювілеєм Вас!!!

04.01.2021 року в рамках проведення заходу PHARM CAMP НФаУ – 2021 «Фармація – наука про ліки і не тільки!» під час зимових шкільних канікул в режимі ZOOM конференції відбулася зустріч викладачів кафедри з учнями  8-х та 9-х класів ХСШ №108 м. Харкова. Під час спілкування було надано інформацію про  освітні програми та спеціальності НФаУ, детальну інформацію учні отримали і про освітню програму «Лабораторна діагностика». Учні висловили бажання ознайомитися з рекламною інформацією НФаУ

 

Участь у заході PHARM CAMP НФаУ - 2021  «Фармація – наука про ліки і не тільки!» під час зимових шкільних канікул

Участь у заході PHARM CAMP НФаУ - 2021  «Фармація – наука про ліки і не тільки!» під час зимових шкільних канікул

 

 

 

 


26.12.2020 р.  у Національному фармацевтичному університеті в режимі ZOOM конференції відбувся тематичний захід «День відкритих дверей». Кафедра клінічної лабораторної діагностики взяла у заході активну участь. Майбутні абітурієнти підшефних навчальних закладів приєдналися до заходу, отримали інформацію про спеціальності та освітні програми, представлені у  НФаУ, зокрема про нову спеціальність 211 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійні програми «Ветеринарна фармація», «Хвороби дрібних домашніх тварин»

Участь у заході тематичний «День відкритих дверей»Участь у заході тематичний «День відкритих дверей»

 


11 грудня 2020 р. відбувся міжвузівський науково-практичний семінар «COVID-19. КЛІНІЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ АСПЕКТИ».

Міжвузівський науково-практичний семінар «COVID-19. КЛІНІЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ АСПЕКТИ»

Форма проведення – дистанційна, на платформі ZOOM.
Організатори семінару: Національний фармацевтичний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Харківська медична академія післядипломної освіти.
Мета проведення семінару – розвиток творчих контактів між
кафедрами, обмін клінічним та клініко-лабораторним досвідом.
На семінарі були присутні 92 співробітників кафедр ВУЗів.
Семінар включав 6 доповідей, які носили бінарний характер, висвітлюючи особливості перебігу Covid-19 у дорослих та дітей, клініко-лабораторних маркерів інфекції при різних ступенях тяжкості процесу, а також COVID-19 у домашніх тварин.

У кінці семінару відбулося жваве обговореннями учасниками затронутих у виступах проблем, що свідчить про зацікавленість представленої тематики.
Організатори семінару домовилися про подальшу співпрацю, в тому числі із застосуванням платформи Zoom, яка змогла об’єднати усіх учасників семінару із різних ВУЗів України.

Програма_семiнару

Звiт_про_провед._семинару


25.11.2020 р. у форматі zoom конференції відбулася зустріч декана факультету медико-фармацевтичних технологій, д.біол.н., професора Набоки О. І., завідувача кафедри клінічної лабораторної діагностики д.біол.н., професора Єрьоменко Р. Ф. та викладачів кафедри клінічної лабораторної діагностики зі здобувачами вищої освіти 2 курсу спеціальності 224 “Технології медичної діагностики та лікування” (ОПП Лабораторна діагностика) освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. На зустрічі обговорені питання підготовки здобувачів вищої освіти до Державної атестації. Зустріч відбулася у доброзичливій та конструктивній атмосфері. Вона мала важливе організаційне значення з точки зору контролю якості стану підготовки майбутніх випускників спеціальності 224 “Технології медичної діагностики та лікування” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” 2021 року випуску до складання Державної атестації в умовах карантину.

Організаційна зустріч зі здобувачами вищої освіти