Перелік освітніх компонент (магістри)

Згідно з навчальними планами на кафедрі клінічної лабораторної діагностики у 2023-2024 н.р. викладаються освітні компоненти для освітньо-професійних програм «Лабораторна діагностика», «Фармація», «Клінічна фармація», «Фізична терапія», «Якість, стандартизація та сертифікація» зокрема:

для спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, освітньої програми «Лабораторна діагностика» (другого «магістерського» рівня):

Обов’язкові освітні компоненти:

Переддипломна практика в профільних лабораторіях

Вибіркові освітні компоненти:

 

для спеціальності  226 Фармація, промислова фармація, освітньої програми «Фармація»:

for specialty 226 Pharmacy, industrial pharmacy second (masters) level of higher education educational program “Pharmacy”

для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, освітньої програми «Клінічна фармація»:

для спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія (першого «бакалаврського» рівня):

для спеціальності 073 Менеджмент, освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація»

Презентації вибіркових освітніх компонент

 

Print Friendly, PDF & Email