Навчання

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі

Для спеціальності 224 “Технології медичної діагностики та лікування” ОКР “Бакалавр” (ОПП “Лабораторна діагностика”)

Основні дисципліни:

Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень

Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів досліджень

Лабораторна діагностика паразитарних інвазій

Онкологія з оцінкою результатів досліджень

Педіатрія з оцінкою результатів досліджень

Клінічна лабораторна діагностика

Гігієна з гігієнічною експертизою

Хірургія з оцінкою результатів досліджень

Клінічна хімія

Виробнича практика в профільних лабораторіях

Виробнича практика з лабораторної та функціональної діагностики

Переддипломна практика в профільних лабораторіях 

 

Вибіркові дисципліни: 

Вступ до фаху (історія медицини)

Деонтологія в медицині та догляд за хворими

Загальна хірургія

Акушерство та гінекологія з оцінкою результатів досліджень

Судова медицина, медичне законодавство.

Офтальмологія з оцінкою результатів досліджень

Ендокринологія з оцінкою результатів досліджень

Урологія оцінкою результатів досліджень

Неврологія з оцінкою результатів досліджень

Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень

Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів

Отоларингологія з оцінкою результатів досліджень

Клініко-фармакологічні аспекти ускладнень фармакотерапії

Вибрані питання ізосерології та коагулології

 

Для спеціальності 224 “Технології медичної діагностики та лікування” ОКР “Магістр”

Гігієна та екологія з гігієнічною експертизою

Клінічна генетика

Клінічна оцінка лабораторних досліджень

Доказова медицина як основа державної політики

Вибрані питання ензимології та вітамінології

Цитологічна діагностика

Система управління якістю лабораторних досліджень

 

Для спеціальності 226 “Фармація” (ОПП “Фармація”, “Клінічна фармація”)

Лабораторна діагностика

Лабораторна та функціональна діагностика

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Деонтологія в медицині

Лабораторна служба, оцінка аналітичних методів

Загальна хірургія

Акушерство та гінекологія з оцінкою результатів досліджень

 

 

Print Friendly, PDF & Email