Навчання

Навчання

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі

Для спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

Клінічна та функціональна діагностика

 

Для спеціальності 226 “Фармація” (ОПП “Фармація”, “Клінічна фармація”)

Лабораторна діагностика

Лабораторна та функціональна діагностика

 

Для спеціальності 224 “Технології медичної діагностики та лікування” ОКР “Бакалавр” (ОПП “Лабораторна діагностика”)

Основні дисципліни:

Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень

Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів досліджень

Лабораторна діагностика паразитарних інвазій

Онкологія з оцінкою результатів досліджень

Педіатрія з оцінкою результатів досліджень

Клінічна лабораторна діагностика

Гігієна з гігієнічною експертизою

Хірургія з оцінкою результатів досліджень

Клінічна хімія

Виробнича практика в профільних лабораторіях

Виробнича практика з лабораторної та функціональної діагностики

Переддипломна практика в профільних лабораторіях 

 

Для спеціальності 224 “Технології медичної діагностики та лікування” ОКР “Магістр” (ОПП “Лабораторна діагностика”)

Санітарно-гігієнічна експертиза

Клінічна генетика

Клінічна оцінка лабораторних досліджень

Доказова медицина як основа державної політики

Вибрані питання ензимології та вітамінології

Цитологічна діагностика

Система управління якістю лабораторних досліджень

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Кваліфікація: лаборант (медицина)

 

Для терміну навчання 1 р. 10 міс:

 1 курс

Вступ до фаху (історія медицини)

Основи психології та міжособове спілкування

Основи конституційного права України

Філософія

Історія сучасного світу

Логіка

Релігієзнавство

Культура наукової мови

Медична біологія

Сучасні проблеми молекулярної біології

Деонтологія в медицині та догляд за хворими

Біоетика

Пропедевтика педіатрії

Пропедевтика внутрішньої медицини

Загальна хірургія

Фармакологія та медична рецептура

Менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я

Епідеміологія

Біозахист та біобезпека в мікробіологічних та біомедичних лабораторіях

 2 курс 

Акушерство та гінекологія з оцінкою результатів досліджень

Судова медицина, медичне законодавство

Офтальмологія з оцінкою результатів досліджень

Ендокринологія з оцінкою результатів досліджень

Урологія з оцінкою результатів досліджень

Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

Неврологія з оцінкою результатів досліджень

Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень

Фтизіатрія з оцінкою результатів досліджень

Лабораторна_служба._Оцiнка_аналiтичних_методiв

Охорона праці

Клінічна мікробіологія

Клініко-фармакологічні аспекти ускладнень фармакотерапії

Оториноларингологія з оцінкою результатів досліджень

Вибрані питання ізосерології та коагулології

Законодавча база мікробіологічних досліджень

Англійська мова за профпризначенням

Для терміну навчання 3 р. 10 міс:

1 курс

Вступ до фаху (історія медицини)

Деонтологія в медицині та догляд за хворими

Основи психології та міжособове спілкування

Основи конституційного права України

Філософія

Історія сучасного світу

Логіка

Релігієзнавство

Культура наукової мови

Медична біологія

Сучасні проблеми молекулярної біології

 2 курс

Біоетика

Пропедевтика педіатрії

Пропедевтика внутрішньої медицини

Загальна хірургія

Фармакологія та медична рецептура

Менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я

Епідеміологія

Біозахист та біобезпека в мікробіологічних та біомедичних лабораторіях

 3 курс

Акушерство та гінекологія з оцінкою результатів досліджень

Судова медицина, медичне законодавство

Офтальмологія з оцінкою результатів досліджень

Ендокринологія з оцінкою результатів досліджень

Урологія з оцінкою результатів досліджень

Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

Неврологія з оцінкою результатів досліджень

Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень

Фтизіатрія з оцінкою результатів досліджень

4 курс

Лабораторна_служба._Оцiнка_аналiтичних_методiв

Охорона праці

Оториноларингологія з оцінкою результатів досліджень

Неврологія з оцінкою результатів досліджень

Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень

Клінічна мікробіологія

Клініко-фармакологічні аспекти ускладнень фармакотерапії

Вибрані питання ізосерології та коагулології

Законодавча база мікробіологічних досліджень

Англійська мова за профпризначенням

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email