Єрьоменко Римма Фуатівна

Єрьоменко Римма Фуатівна

Єрьоменко Римма Фуатівна –  завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор ЗВО.

Єрьоменко Римма ФуатівнаЄрьоменко Римма ФуатівнаЄрьоменко Римма Фуатівна

 

 

 

Гарант Освітньої програми “Лабораторна діагностика” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування 

Закінчила: Харківський державний університет ім. А.М. Горького в 1994 р. за фахом «Біологія». У 2001 році закінчила НФаУ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація», кваліфікація спеціаліст з управління якістю. У червні 2019 року закінчила Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти: бакалавр, спеціальність «Філологія».

Працювала: м.н.с. ДНЦЛЗ (1995-1999 рр.), Начальник відділу забезпечення якості та валідації ТОВ «Фармацевтична компанія «ЗДОРОВ’Я» (1999-2004 рр.), доцент кафедри управління якістю (2004-2012 рр.); доцент кафедри фізіології та анатомії людини (2012-2017 рр.); менеджер за якістю проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень (ПЛМД) НФаУ (2009-2017 рр.).

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Фармакологічне обґрунтування доцільності створення нового коректора білкового обміну на основі екстракту трави люцерни посівної» за спеціальністю 14.03.05 «Фармакологія» (науковий консультант: д. біол. н., проф. Малоштан Л. Н).

З 12.04.2017 р. по теперішній час завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики.

З квітня 2019 р. професор кафедри клінічної лабораторної діагностики.

Громадська діяльність:

 • Член робочої групи з підготовки нормативних документів з організації процедури ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства у НФаУ (Наказ № 367 від 06.09.2018 р.);
 • Голова комісії з акредитаційної експертизи другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» у Запорізькому державному медичному університеті (12-14 листопада 2018 р.) (Наказ МОН України № 1617-л від 25.10.2018 р.);
 • Голова експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (13-15 травня 2019 р.) (Наказ МОН України № 197-л від 25.03.2019 р.);
 • Голова журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади із дисципліни «Лабораторна діагностика» 22-23 лютого 2019 р. (Наказ МОЗ України № 553 від 17.12.2018 р.);
 • Член апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01;
 • Член Редакційної Ради наукового фахового видання України- «Українського журналу медицини, біології та спорту»;
 • Член Редакційної Ради журналу «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування»;
 • Член робочої комісії з розробки і впровадження СУЯ в НФаУ та внутрішній аудитор;
 • Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади із дисципліни «Ботаніка» 21 березня 2019 р. (Наказ МОЗ України № 553 від 17.12.2018 р.);
 • Член Вченої ради НФаУ, ЦМР НФаУ, Ради факультетів НФаУ;
 • Гарант ОПП Лабораторна діагностика із спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування у галузі знань 22 Охорона здоров’я за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Нагороди:

 • Почесна грамота НФаУ за активну участь в процесі розробки і впровадження системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001: 2008 (2015 рік);
 • Почесна грамота від начальника Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації Федака Б.  за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної освіти і науки, відданість справі, активну громадянську позицію та з нагоди Дня фармацевтичного працівника (2018 рік);
 • Почесна грамота від голови Харківської обласної державної адміністрації Світличної Ю. за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної освіти і науки, відданість справі, активну громадянську позицію та з нагоди Дня фармацевтичного працівника (2019 рік);
 • Почесна грамота за внесок в підтримання високого рейтингу Національного фармацевтичного університету, проведення Всеукраїнських студентських олімпіад та з нагоди Дня науки (2019 рік);
 • Почесна грамота НФаУ за багаторічну, плідну, творчу співпрацю, внесок у розвиток наукового і освітнього потенціалу Університету, кафедри клінічної лабораторної діагностики та з нагоди 15-річчя з дня заснування кафедри (2019 рік);
 • Подяка прем’єр-міністра України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі особисті досягнення у реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, активну участь у підготовці фахівців у галузі фармації (2021 рік).

Міжнародна діяльність:

 • Scientific International Program Modern Laboratory Methods in Clinical medicine in European countries, Terme, Krka (Slovenia), May 29-June 06 2023
 • Umiędzynarodowienie edukacji. Nowe i innowacyjne metody kształcenia. Realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych w perspektywie finansowej UE”, November 8, 2022 – December 20, 2022
 • Medical University of Lublin (Republic of Poland), «INFORMAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION: EXPERIENCE OF THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE» (1.5 ECTS credit 45 hours), Certificate ESN №10318/2022
 • International postgraduate practical internship “New and innovative teaching methods” organized by Malopolska School of Public Administration University of Economics (180 teaching hours (6 ECTS)) in Krakow February 14 – March 25, 2022.
 • Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives (180 teaching hours 6 ECTS) Faculty of Education, University of Bialystok, April 2021-May 14th, 2021.
 • Innovative forms of modern education with using google meet and google classroom platforms (1.5 ECTS credit 45 hours) Medical University of Lublin (Republic of Poland) 18-25 October, 2021.
 • VI International Scientific and Practical Conference “Innovative technologies in science and practice” (0,86 ECTS credits 24 hours of Participation) October 26-29, 2021, Haifa, Israel.
 • VIІІ International Scientific and Practical Conference “Science and practice, actual problems, innovations” (0,8 ECTS credits 24 hours of Participation) November 09-12, 2021, Amsterdam, Netherlands.
 • New and innovative teaching methods (120 hours 4 ECTS), University of Economics in Krakow, May 04-29,2020.
 • New trends and unresolved issues of preventive and clinical medicine (15 hours 0.5 ECTS credit) Medical University of Lublin (Republic of Poland) 25-26 September, 2020.
 • Online learning as a non-Traditional form of modern Education on the example of The moodle platform (1.5 ECTS credits 45 hours), Lublin (Republic of Poland), 9-16 November, 2020.
 • Ways of improving the training of future professional medical and pharmaceutical specialists in Ukraine and eu countries (6 credits 180 hours) Medical University of Lublin (Republic of Poland), November 16 December 28, 2020.
 • Development of medical modern state and innovations in medicine education in Ukraine and EU countries (8 credits 180 hours), Medical University of Pharmacy of Lublin (the Republic of Poland).
 • Modern Molecular-Biochemical Markers in Clinical and Experimental Medicine – 2019, European Scientific Center Biomarkers (3 modules, hours 85) Prague, Czech Republic, November 7-9, 2019.
 • Відень-Мюнхен-Будапешт, науково-педагогічне стажування «Співпраця Україна- Австрія- Німеччина під егідою НАТО» «Clinical laboratory diagnostics», (108 год.), сертифікат, 24.11-01.12.2018 р.
 • Люблінський медичний університет, м. Люблін, Польща, стажування «Медична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (108 годин) 27 листопада – 1 грудня 2017 р.
 • У травні 2015 року в Польщі, м Лодзь, проходила стажування на базі Вищої школи інформатики і мистецтв за такою тематикою: «Сучасний університет — проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями європейських кваліфікаційних рамок» (108 годин). По закінченню стажування було отримано диплом (15.05.2015 р).

Наукова школа:

Є науковим керівником з виконання дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня PhD аспіранта за державним замовленням Кононенко Т.Р.

За час роботи в НФаУ на кафедрі управління якістю (2004-2012 рр.) та клінічна лабораторна діагностика (з 12.04.2017 р. по теперішній час) було підготовлено понад 50 магістрантів за спеціальностями «Якість, стандартизація та сертифікація» та «Технології медичної діагностики та лікування».

Підручники, навчальні посібники:

 1. «Акушерство з оцінкою результатів досліджень»: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.О. Паламарчук, В.В. Паламарчук, Р.Ф. Єрьоменко, В.І. Ковальова – Х.: НФаУ 2019 – 254 с.
 2. Збірник тестових завдань по анатомії та фізіології людини / Л.М. Малоштан, О.К. Рядних, Г.П. Жегунова, І.Г. Петренко, О.А. Щербак, О.В. Должикова, Н.В. Деркач, О.Ю. Яценко, Р.Ф. Єрьоменко – Харків, 2012. – 90 с.
 3. Сборник тестовых заданий для самостоятельной работы студентов по анатомии и физиологии человека / Л.Н. Малоштан, Е.К.Рядных, Г.П. Жегунова, И.Г.Петренко, Р.Ф. Еременко, Е.В. Должикова и др. – Харьков, 2013. – 136 с.
 4. Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови : учеб. пособ. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова, М.Е. Березнякова и др. ; подобщ. ред. доц. Р.Ф. Еременко. – Х.: НФаУ, 2017.– 44с.
 5. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторныхпоказателей. / Еременко Р.Ф., Супрун Э.В., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н,, Карабут Л.В., Должикова Е.В., Фомина Г.П., Ковалева В.И., Козарь В.В., Паламарчук О.А., Литвиненко А.Л., Матвийчук Е.П. // Уч. пособие: подобщ. ред. Р.Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.
 6. Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, С. І. Крижна та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 130 с.
 7. Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови: учеб. пособ. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова, М.Е. Березнякова и др.; подобщ. ред. доц. Р.Ф. Еременко. – Х.: НФаУ, 2017. – 44с.
 8. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторних показателей. / Еременко Р.Ф., Супрун Э.В., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н,, Карабут Л.В., Должикова Е.В., Фомина Г.П., Ковалева В.И., Козарь В.В., Паламарчук О.А., Литвиненко А.Л., Матвийчук Е.П. // Уч. пособие: под общ. ред. Р.Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.
 9. Атлас физиологии человека. Схемы. Таблицы. Рисунки: учебное пособие для студ. высш. уч заведений/ Л.Н. Малоштан, Г.П. Жегунова, Е.К. Рядных и др., под ред. Малоштан Л.Н. — Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2017. – 496 с.
 10. Робочий зошит з клінічної хімії для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми«Лабораторна діагностика». Модуль 1 : навч.-метод. посібник / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 86 стор.
 11. Робочий зошит з дисципліни «Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень» для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» : навч.-метод. посібник / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 91 стор.
 12. Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, С. І. Крижна та ін. – Х: Вид-во НФаУ, 2018. – 130 с.
 13. «Клінічний аналіз сечі. Характеристика лабораторних показників»: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Р.Ф. Єрьоменко, М. Є. Березнякова, Л. В. Карабут та ін.; під заг. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко – Х.: НФаУ 2019 – 37 стор.
 14. Робочий зошит з лабораторної діагностики для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»: навч.-метод. посібник / Р. Ф. Єрьоменко, О. М. Литвинова, О. В. Должикова та ін. – Х.: НФаУ, 2019 – 121 с.
 15. Рабочая тетрадь по лабораторной диагностике для студентов специальности 226 «Фармация, промышленная фармация»: учеб. пособие / Р. Ф. Ерёменко, О. Н. Литвинова, Е.В. Должикова и др. – Х.: НФаУ, 2019 – 115 с.
 16. Notebook laboratory diagnostics for students of pharmaceutical speciality : manual / R. F. Yeromenko, O. M. Litvinova, O. V. Dolzhykova at all. – Kh. : NuPh, 2019 – P. 65
 17. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів» для лекцій та практичних занять: навчально-методичний посібник для роботи на лекціях, практичних заняттях здобувачів вищої освіти спеціальності «224 Технології медичної діагностики та лікування» / Р.Ф. Єрьоменко, О.В. Должикова, В.В, Козар, К.В. Глєбова. – Х. : НФаУ, 2021. – 35 с.
 18. Робочий зошит з Дерматології, венерології з оцінкою результатів досліджень для аудиторної та самостійної роботи: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи / Р.Ф. Єрьоменко, Л. В Карабут, О.В. Должикова, О. М. Литвинова, М.Є. Березнякова, В.В, Козар, Г. Л. Литвиненко, К. В. Глєбова, О. П. Матвійчук. – Х. : НФаУ, 2021. – 88 с.
 19. Робочий зошит з дисципліни «Клінічна та функціональна діагностика» для аудиторної та самостійної роботи. Навчально-методичний посібник для лекційних та практичних занять з навчальної дисципліни «Клінічна та функціональна діагностика» / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова. – : НФаУ, 2021. – 55 с.

 

Методичні рекомендації:

 1. Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, С. І. Крижна та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 130 с.
 2. Методи лабораторної діагностики спадкових хвороб: метод. рек. для аудит. роботи студентів / за ред. доц. Р.Ф. Єрьоменко. Х.: НФаУ, 2017. 24 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» / Р.Ф. Єрьоменко, О.В. Должикова, В.В. Козар, О.П. Матвійчук – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 76 с.
 4. Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень : метод. рек. для викладачів до аудит. та самост. роботи здобувачів вищої освіти / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 59 стор.
 5. Методичні рекомендації : Правила роботи на гематологічному аналізаторі. Оцінка індексних показників : методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, Литвинова О.М. та співавт– Х. : Вид-во НФаУ, 2020. – 48 с.
 6. Должикова О.В., Малоштан Л.М., Козар В.В. Неспецифічний вагініт: доклінічне вивчення терапевтичної ефективності комбінованих супозиторіїв із рослинними компонентами (Методичні рекомендації). Х.: НФаУ, 2020. –32 с.
 7. Єрьоменко Р. Ф., Козар В. В., Набока О.І., Должикова О.В., Сторожук М.Г., Золотарьова І.М., Світайло В.Ю. Вступ в дисципліну «Клінічна хімія». Об’єкти і методи дослідження.  Підготовка біологічних зразків для клініко-хімічних аналізів. Клініко-(біо)хімічні констеляції : методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи. – Х. : Вид-во НФаУ, 2021. – 47 с.
 8. Дослідження еякуляту. Спермограма / Р. Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О. М. Литвинова, О. В. Должикова, Л. В Карабут, Г. Л. Литвиненко, К. В. Глєбова, О. П. Матвійчук, О. М. Феськов, О. В. Сомова // Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи. – Х. : Вид-во НФаУ, 2021. – 71 с.
 9. Переддипломна практика в лабораторіях (біохімічній, клініко-діагностичній, санітарно-гігієнічній) / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, Г. Л. Литвиненко, О.М. Литвинова, Л. В Карабут, О. П. Матвійчук, І. М. Золотарьова, В. Ю. Світайло // Методичні рекомендації. – Х. : НФаУ, 2021. – 35 с.
 10. Переддипломна практика в лабораторіях (патогістологічних, біохімічних, імунологічних, цитологічних) /Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, Г. Л. Литвиненко, О. М. Литвинова, Л. В Карабут, О. П. Матвійчук, І. М. Золотарьова, В.Ю. Світайло // Методичні рекомендації. – Х. : НФаУ, 2021. – 51 с.

Наукові статті у виданнях, що індексуються базами Scopus або Web of Science:

 1. Effect of the vaginal pessaries Melanizol and Klimedeks on the glycogen level in the vaginal tissue of rats on the background of experimental vaginitis / . Olena V. Dolzhykova, Ludmyla M. Maloshtan, Rimma F. Yeriomenko, Volodymyr A. Maloshtan. // Czech and Slovak Pharmacy March 17, 2017 (66).– P.117–126.
 2. Interactions of RANKL, osteoprotegerin and adipokines in regulation of bone remodeling in experimental chronic kidney function disorder / V. Goncharova, S.B. Pavlov, M.V. Kumetchko, M.E. Berezniakova, R.F. Yeriomenko // Georgian medical news. – 2018. – No 7-8 (280-281). – P. 168-173.
 3. Prospects for the Use of Wine of Ukrainian Producers for Creation of Parapharmaceuticals / V. Lebedynets, S.M. Kovalenko, T.M. Portyanko, R.F. Yeriomenko // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2018. – Vol. 12 (4). – P. 1191–1195.
 4. Визначення частоти, хромосомних аберацій та динаміки асоціацій акроцентричних хромосом у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу / Р. Ф. Єрьоменко, В.І. Ковальова, О. М. Литвинова, О. О. Паламарчук. Запорізький медичний журнал. — 2018. – Т.20 № 5 (110). – С. 701-707.
 5. Рівень сироваткових та вагінальних імуноглобулінів при експериментальному вагініті та за умов фармакологічної корекції /Должикова О.В., Єрьоменко Р.Ф., Козар В.В., Литвинова О.М.// Запорожский медицинский журнал.  −Т.22 . – №2 (119). −2020.−С.186-191.
 6. The relevance of the development and implementation оf quality system in clinical diagnostic laboratories / Rymma F. Yeromenko, Maryna O. Ostapets, Olexiy B. Datsenko, Olga M. Lytvynova, Hanna L. Lytvynenko // Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 9 PART II, September 2020. P. – 2073-2075.
 7. Зв’язок вітаміну D з надлишковою масою тіла та ліпідним спектром крові у жінок хворих на синдром полікістозних яaчників / Архипкіна Т. Л., Любимова Л. П., Бондаренко В. О., Єрьоменко Р. Ф. // Щоквартальний науково- практичний журнал: Проблеми ендокринної патології – 2020. – № 4 (74). – С. 7-14.
 8. Commodity analysis of compression products for varicose veins / Tetiana Diadiun, Inna Baranova, Svitlana Kovalenko, Rymma Yeromenko, Mykola Rybalkin // Pharmacia 68(3). Р. – 607-611.
 9. Preclinical study of anti-proliferative effects of ascorbic acid in combination with lysozyme hydrochloride on cultured cells / Yuliia Maslii, Liudmyla Garmanchuk, Olena Ruban, Olha Pavliuk, Taisa Dovbynchuk, Rymma Yeromenko, Oksana Kulikova // Pharmacotherapy Journal / 21 (2): 70-79, 2021.

Членство у фахових асоціаціях:

 • Член Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини;
 • Член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини;
 • Член Вcсеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та the International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR);
 • Член Харківського медичного товариства (лабораторна та функціональна діагностика);
 • Член наукової організації «Центр Українсько-Європейського наукового співробітництва».

Дисципліни, які викладає: «Вступ до фаху (Історія медицини)», «Цитологічна діагностика», «Клінічна лабораторна діагностика», «Система управління якістю лабораторних досліджень» (ОПП ЛД); «Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів» (ОПП ЛД та ОПП Фармація); Лабораторна діагностика (ОПП Фармація); «Клінічна та функціональна діагностика» (ОПП Фізична терапія).

Сертифікати про підвищення кваліфікації

Print Friendly, PDF & Email