Загальна інформація

Викладачами кафедри було пройдено  міжнародні стажування:

 1. Фахове стажування у медичному центрі Smarjeske Toplice Terme КРКА («Modern laboratory methods in clinical medicine in Еuropean countries» 28 травня – 8 червня 2023 року (проф. Єрьоменко Р.Ф.)
 2. Міжнародне стажування -Медична освіта у ВНЗ, University of Michigan United States(on line),лютий – березень 2023р. (проф. Литвинова О.М.)
 3. Міжнародне стажування University of Pittsburgh,United States,Pittsburgh (on line) ,2022р.(проф. Литвинова О.М.)
 4. Umiędzynarodowienie edukacji. Nowe i innowacyjne metody kształcenia. Realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych w perspektywie finansowej UE”, November 8, 2022 – December 20, 2022 (проф. Єрьоменко Р.Ф.)
 5. Medical University of Lublin (Republic of Poland), «INFORMAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION: EXPERIENCE OF THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE» (1.5 ECTS credit 45 hours), Certificate ESN №10318/2022 (проф. Єрьоменко Р.Ф.)
 6. International postgraduate practical internship “New and innovative teaching methods” organized by Malopolska School of Public Administration University of Economics (180 teaching hours (6 ECTS)) in Krakow February 14 – March 25, 2022. (проф. Єрьоменко Р.Ф.)
 7. Cтажування для викладачів закладів вищої освіти України «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи» 17 жовтня 25 листопада 2022 р. Білосток, Польща (доц. Матвійчук О.П.)
 8. Міжнародне підвищення кваліфікації: «Iнтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні». Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін (Республіка Польща). 06 березня – 13 березня 2023 року. 1,5 кредити ЄКТС (45 години). Certificate ES№12844. 13.03.23. (доц. Литвиненко Г.Л.)
 9. Міжнародне підвищення кваліфікації: «Неформальна освіта здобувачів вищої освіти: досвід країн європейського союзу та України» Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін (Республіка Польща). 03 жовтня – 10 жовтня 2022 року. 1,5 кредити ЄКТС (45 години). Certificate ES№10116/2022.10.10.22. (доц. Литвиненко Г.Л.)
 10. Міжнароднe підвищення кваліфікації (вебінар)на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах європейського союзу та Україні», 17 січня – 24 січня 2022 року м. Люблін (Республіка Польща), 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин. (доц. Литвиненко Г.Л.)
 11. Міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування: «Міжнародний інноваційний науково-педагогічний досвід підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD», квітень – червень 2022 року, IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян» та Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі UCLA, 6 кредитів (180 годин): з них ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 48 годин; індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин. (доц. Литвиненко Г.Л.)
 12. Multidisciplinary approach to the use of rehabilitation technologies in balneology using physiotherapy practices. (180 academic hours; 6.0 credits ЕСТS) organized by the Medical rehabilitation center Valetudo Terme Resort  (Slovenia) during the period from May 9, 2022 to June 25, 2022. (доц. Литвиненко Г.Л.)
 13. Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives (180 teaching hours 6 ECTS) Faculty of Education, University of Bialystok, April 2021-May 14th, 2021. (проф. Єрьоменко Р.Ф.)
 14. Міжнародне стажування- вебінар «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових виданнях що індексуються у базах даних Scopus та Web of Science», Lublin,Republic of Poland(on line) , 2021р.(проф. Литвинова О.М.)
 15. International postgraduate practical internship “New and innovative teaching methods” organized by Malopolska School of Public Administration University of Economics (180 teaching hours (6 ECTS)) in Krakow February 14 – March 25, 2022.
 16. Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives (180 teaching hours 6 ECTS) Faculty of Education, University of Bialystok, April 2021-May 14th, 2021.
 17. Innovative forms of modern education with using google meet and google classroom platforms (1.5 ECTS credit 45 hours) Medical University of Lublin (Republic of Poland) 18-25 October, 2021.
 18. VI International Scientific and Practical Conference “Innovative technologies in science and practice” (0,86 ECTS credits 24 hours of Participation) October 26-29, 2021, Haifa, Israel.
 19. VIІІ International Scientific and Practical Conference “Science and practice, actual problems, innovations” (0,8 ECTS credits 24 hours of Participation) November 09-12, 2021, Amsterdam, Netherlands.
 20. New and innovative teaching methods (120 hours 4 ECTS), University of Economics in Krakow, May 04-29,2020.
 21. New trends and unresolved issues of preventive and clinical medicine (15 hours 0.5 ECTS credit) Medical University of Lublin (Republic of Poland) 25-26 September, 2020.
 22. Online learning as a non-Traditional form of modern Education on the example of The moodle platform (1.5 ECTS credits 45 hours), Lublin (Republic of Poland), 9-16 November, 2020.
 23. Ways of improving the training of future professional medical and pharmaceutical specialists in Ukraine and eu countries (6 credits 180 hours) Medical University of Lublin (Republic of Poland), November 16 December 28, 2020.
 24. Development of medical modern state and innovations in medicine education in Ukraine and EU countries (8 credits 180 hours), Medical University of Pharmacy of Lublin (the Republic of Poland).
 25. Modern Molecular-Biochemical Markers in Clinical and Experimental Medicine – 2019, European Scientific Center Biomarkers (3 modules, hours 85) Prague, Czech Republic, November 7-9, 2019.
 26. Міжнародне стажування -Introductory Human Physiology,45,5 кредита (on line), School of Medicine, Duke University (USA),2019. (проф. Литвинова О.М.)
 27. Міжнародне стажування -Basic online first aid course(credit hours : 32) Avon, Massachusetts (U.S.) (on line),December , 2019. (проф. Литвинова О.М.)
 28. Міжнародне стажування – Instructional methods in health professions education (on line- 105,5  ч) University of Michigan(USA), 2019. (проф. Литвинова О.М.)
 29. У травні 2015 року в Польщі, м Лодзь, проходила стажування на базі Вищої школи інформатики і мистецтв за такою тематикою: «Сучасний університет — проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями європейських кваліфікаційних рамок» (108 годин). По закінченню стажування було отримано диплом (15.05.2015 р).
 30. Люблінський медичний університет, м. Люблін, Польща, стажування «Медична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (108 годин) 27 листопада – 1 грудня 2017 р.
 31. Відень-Мюнхен-Будапешт, науково-педагогічне стажування «Співпраця Україна- Австрія- Німеччина під егідою НАТО» «Clinical laboratory diagnostics», (108 год.), сертифікат, 24.11-01.12.2018 р.
Print Friendly, PDF & Email