Студентське наукове товариство

 На кафедрі працює студентське наукове товариство

  1. Загальна кількість студентів – учасників гуртка СНТ кафедри – 11 (вітчизняні студенти)
  2. Загальна кількість наукових публікацій авторами та співавторами яких є студенти –5 тез;

План роботи СНТ на 2019-2020 н.р.

Кафедрою клінічної лабораторної діагностики протягом навчального року проведено 9 засідань СНТ, на яких розглядалися актуальні питання клінічної лабораторної діагностики, заслуховувалися наукові доповіді  здобувачів за вибраною тематикою, проводилася дискусія за тематикою докладів. Засідання наукового товариства 2019-2020 р. проводяться на клінічних базах кафедри: КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2», КЗОЗ міська дитяча поліклініка № 23 Київського району, Центру лабораторної медицини «Альфа лабсервіс», ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», КЗОЗ «Харківська обласна клінічна наркологічна лікарня», ТОВ “САНА-МЕД”,бюро судово-медичної експертизи, де студенти мають можливість проводити експериментальні дослідження (клінічні, біохімічні, гістоморфологічні, імунологічні, мікробіологічні тощо), що допомагає їм вивчати та оцінювати фізіологічний та патологічний стан організму людини, виявляти патологічні зміни при захворюваннях, вплив лікарських засобів на лабораторні показники.

Вивчення студентами нормативних величин, клінічних і біохімічних показників, їх зміни при фізіологічних та патологічних умовах, призначення лабораторних досліджень при патологіях забезпечують успіх їх подальшого навчання та роботи. Співробітники медичних закладів де розташовані бази кафедри надають допомогу в роботі наукового гуртка.

Студенти СНТ  залучені до проведення наукових досліджень, а саме затакими науковими напрямками кафедри як  нові методи діагностики у клініці внутрішніх хвороб, гістоморфологічні дослідження тканин біоптатів при пухлинних процесах, клініко-лабораторний моніторінг  порушення вуглеводного, ліпідного обміну, контроль якості лабораторних досліджень, клініко-лабораторні дослідження загальної гигиєни.

Кожного року на кафедрі захищаються нові магістерські роботи. Це потребує від студентів і керівників наукового натхнення до всього нового, новаторського.

Співробітники кафедри виконують функції наукових керівників магістерських робіт студентів, що беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах, наукових студентських конференціях.

Наукові дослідження студентами проводяться у сучасних клініко-діагностичних лабораторіях на клінічних базах кафедри. Наукова діяльність кафедри – активна, багаторівнева, сучасно спрямована.

Наші студенти щороку приймають активну участь у конференціях, конкурсах та семінарах, де мають змогу розглянути цікаві клінічні випадки, удосконалити навички із клініко-лабораторного та інструментального обстеження хворих, довідатися про нові діагностичні технології.

А саме здобувачі науковці кафедри приймали активну участь у проведенні V міжвузівській науково-практичній конференції  для молодих вчених і лікарів інтернів «Сучасні питання лабораторної медицини», м. Харків, 13 листопада 2019 р. Студентка НФаУ Дмитрієва Анастасія була нагороджена дипломом за наукову значущість.

Print Friendly, PDF & Email