Карабут Лариса Василівна

Карабут Лариса ВасилівнаКарабут Лариса Василівна – кандидат медичних наук, доцент ЗВО, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики, відповідальна за профорієнтаційну та виховну роботу

Карабут Лариса Василівна

Карабут Лариса Василівна

Карабут Лариса Василівна

 

Закінчила: Харківський медичний інститут, 1993 рСпеціальність – лікувальна справа. Кваліфікація – лікар. Диплом КГ  № 018351., Національний Фармацевтичний Університет, 2016 р. Спеціальність – «Педагогіка вищої школи», кваліфікація – викладач університетів та вищих навчальних закладів. Диплом магістра з відзнакою М16 № 038255.

Працювала: 01.09.1998 р. – 30.06.2001 – асистент кафедри фармакотерапії з фармакокінетикою, термін праці – 3 роки; з 06.09.2005 – прийнята  на посаду асистента кафедри клінічної лабораторної діагностики, термін праці – 5 років; з 01.09.2010 – переведена на посаду доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики (по  теперішній час). У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Изучение диуретических свойств растительных сборов с таволгой вязолистной» зі спеціальності Фармакологія (науковий керівник  проф. Самура Б.А.), у 1995 році відбувся попередній захист у Всеросійському науковому центрі з безпеки біологічно активних речовин, 20 грудня 1995 році присуджено вчений ступень кандидата медичних наук.

Громадська діяльність: Відповідальна за профорієнтаційну та виховну  роботу кафедри, секретар ЕК спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування», член екзаменаційної комісії (вступні іспити зі спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування», «Фармація, промислова фармація»).

Наукова діяльність

Наукові публікації у періодичних виданнях:

–у журналах,  що індексуються базами Scopus та Web of Science:

 1. Prognostic significance of metabolism indicators of connective tissue in patients with upper urinary tract obstruction / Sergey B. Pavlov, Vladimir I. Savenkov, Oleksandr M. Khvysyuk, Larysa V. Karabut, Galina B. Pavlova  // Wiadomosci Lekarskie, VOLUME LXXV, ISSUE 1, JANUARY 2022.  С. 85-90.
 2. Determination of the nephroprotector action of a new derivative of theophiline on the model of acute toxic renal injury by ethylene glycol / O.P. Matviichuk L.V. Karabut etc. // Pharmacologyonline, 2021. vol.3 P1085-1095.
 3. Vedernykova Iryna, Levitin Yevgen, Klimenko Lina, Karabut Larysa. Preparation and evaluation of magnetite nanoparticles and novel magnetic dosage form for topical application Pharmakeftiki a quarterly edition on pharmaceutical sciences’ topics volume 32, issue iiι, July – September 2020, p. 133-140.

– у журналах України, що включені до Переліку фахових видань

 1. Kononenko, N., Chikitkina, V., Karabut, L., Matviichuk, O., & Vislous, O. (2023). Study of the antiulcer activity of garden cabbage extract on the chronic acetic ulcer model in rats. ScienceRise: Biological Science, (2(35), 12–17.
 2. Matviichuk, O., Yeromenko, R., Dolzhykova, O., Matviichuk , A., & Karabut, L. (2023). Hygienic assessment of palm oil content in dairy products as a measure of health protection. ScienceRise: Medical Science, (3(54), 30–34. https://doi.org/10.15587/2519-4798.2023.285686
 3. Features of changes in insulin-like growth factor-1 in patients with coronary heart disease in combination with type 2 diabetes mellitus /  Lytvynova O. N., Yeromenko R. F., Lytvynenko Н. L, Karabut L. V., Dolzhykova О. V., Kozar V. V., Matviichuk O. Р.  // «Український журнал медицини, біології та спорту», Том 7, №1 (35) 2022.С. 119–124.
 4. Features  of the Development of the Reproductive System of Male Rats Offspring Born from Fathers who Received Phytoestrogens before Mating  это  (Особливості розвитку репродуктивної системи щурів нащадків чоловічої статі, що народжені від батька, який до спаровування отримував фітоестрогени) /Селюкова Н. Ю., Перець О. В., Гладченко О. М., Карабут Л. В., Матвийчук О. П. // «Український журнал медицини, біології та спорту», Том 7, №1 (35) 2022.С. 311–317.
 5. Matviichuk, O., Yeromenko, R., Dolzhykova, O., Інформатизація навчання: медико-соціальні проблеми та технології забезпечення гігієнічної безпеки здобувачів освіти в Україні / Матвійчук О. П., Матвійчук А. В., Карабут Л. В. та iнш.// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України. 2022. № 3 (93). C. 8-15.
 6. Lytvynova O. N., Yeromenko R. F.,Popov M. S., Kovaleva V. I., Karabut L. V. Blood leptin levels in patients with ischemic heart disease with in the metabolic syndrome. The European Journal of Technical and Natural Sciences – 2019 – No 1.- Р. 18-22
 7. V. A. Volkovoy, N. V. Derkach, T. O. Bahlai, O. D. Yaremenko, L. V. Karabut. The study of the wound healing effect of the ointment from the meal of black alder leaves (AlnusGlutinosa) on the model of planar wounds. ВІСНИК ФАРМАЦІЇ – 2018 – No3 (95)
 8. Blood leptin levels in patients with ischemic heart disease within the metabolic syndrome. /  Lytvynova O. N., Yeromenko R. F., Popov M. S., Kovaleva V. I., Karabut L. V./  The European Journal of Technical and Natural Sciences – 2019 – No 1.- Р. 18-22.
 9. Вплив свинцевої інтоксикації на морфологічний стан системи плацента-плід у щурів в експерименті / М. Є. Березнякова, Л. О. Перехода, Н. Л. Березнякова, Л. В. Карабут Л.В. Український біофармацевтичний журнал, № 3 (64) 2020. С. 18 – 21.
 10. Оцінка рівнів трансформуючого фактору росту-β1 у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу / Єрьоменко Р. Ф., Литвинова О. М., Козар В. В., Литвиненко Г.Л., Карабут Л. В. Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021. С. 72-22.
 11. Березнякова М.Є., Карабут Л.В., Березнякова Н.Л., Матвійчук О.П. Морфологічні дослідження змін в тканинах гемато-енцефалітичного бар’єру у експериментальних тварин після гострої гіпоксичної гіпоксії. у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2019. – Т. 2. – 340 с. – (Серія «Наука»).
 12. Baranova L. V., Berezniakova M.E., Karabut L.V. A study in chinoline ameridin effect on lymph system coagulation activity under cardiac infarction – Харків: НФаУ, 2019. 260 с.

– наукових конгресах симпозіумах, з’їздах та конференціях в Україні

 1. Міжвузівський науково-практичний семінар «Актуальні питання лабораторної та клінічної діагностики в педіатричній практиці», 10 грудня 2018 р.м. Харків.
 2. Мовний клуб НФаУ “Говоримо українською” Сертифікат з української мови НФаУ

Проходження навчання чи/або стажування за кордоном

 1. Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» с 21.08 по 28.08. 2023, Польша, Люблин.
 2. Teaching and research in a contemporary university: сhallenges, solutions, and hershectives. Faculty of Education, University of Biflystok. October 17- November 25, 2022.
 3. University of Economics in Krakow, 14 лютого 2022 р. – 25 березня 2022 р., «New and innovative teaching metods»
 4. Medical University of Lublin. Completed the training on topic “Ways of improving the training of future professional medical and pharmaceutical specialists” of Scientific and pedagogic internship course. November 16 – December 28, 2020 Poland
 5. м.Влоцлавек, Республіка Польща. Куявський ніверситет у Влоцлавеку 25 грудня 2019 р. – 5 квітня 2019 р. «Медична освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС»
 6. «Розвиток медичної освіти, сучасний стан та нове у медицині в Україні та країнах ЄС» у Люблінському медичному Університеті 108 год (у період з 21жовтня по 29 листопада 2019 р.,м.Люблін, Республіка Польща)
 7. «Медична освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» в Куявському Університеті у Влоцлавеку 108 год (у період з 25грудня по 5 квітня 2019 р. , м. Влоцлавек, Республіка Польща).

Дисципліни, які викладає:  Неврологія з оцінкою результатів досліджень, Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів досліджень, Лабораторна діагностика паразитарних інвазій.

Членство в аоціаціях:

 1. Член товариства невропатологів Харківського медичного товариства.
 2. Член Асоціації Лабораторних діагностів.

Сертифікати про підвищення кваліфікації

Print Friendly, PDF & Email