Круглий стіл “Сучаснi лабораторнi дослiдження в репродуктивнiй медицинi”

Круглий стіл "Сучаснi лабораторнi дослiдження в репродуктивнiй медицинi"

13 червня на базi “Клiнiки репродуктивної медицини професора Феськова”, яка є партнером (клiнiчною базою) НФаУ , що забезпечує освiтній процес здобувачiв вищої освiти ОП “Лабораторна дiагностика” відбувся Круглий стіл “Сучаснi лабораторнi дослiдження в репродуктивнiй медицинi”.  В заході взяли участь в.о. ректора НФаУ професор Алла Котвiцька, директор Клініки – професор Олександр Феськов, проректор з НПР НФаУ, професор Інна Владимирова, проректор з НПР НФаУ, професор Вікторія Кузнєцова, завідувачка кафедри клінічної лабораторної діагностики, професор Римма Єрьоменко, помічник ректора Олена Яковлєва, гарант ОП (бакалавр) професор Олена Должикова, начальник вiддiлу практики та сприяння працевлаштуванню Оксана Барковська, голова СНТ Олена Мала, голова наукового сектору студентського самоврядування, здобувачка вищої освіти 2 курсу ОП Лабораторна діагностика першого (бакалаврського) рівня Євгенія Коміссарова.

Предметом обговорення Круглого столу стали питання розвитку репродуктивної медицини в Україні, а також перспективи подальшої співпраці НФаУ та Центру репродукції людини «Клініка професора Феськова О. М.».

📍Налагодження тісної співпраці НФаУ з Центром репродукції людини «Клініка професора Феськова О. М.» є наочним прикладом втілення принципів партнерства освіти та практичної медицини, яка дає можливість забезпечити якісну підготовку фахівців та сформувати цінний кадровий потенціал, оскільки проблема діагностики та лікування безпліддя залишається актуальною, незважаючи на суттєві успіхи репродуктивної медицини.

📍Демографічна ситуація в Україні диктує необхідність удосконалення методів лікування безпліддя, адже в умовах низького рівня народжуваності, проблема охорони репродуктивного здоров’я набуває особливої медико-соціальної значимості.

📍Робота сучасних клінік репродуктивних технологій неможлива без висококваліфікованих фахівців і, насамперед, без лікарів-лаборантів, Сьогодні випускники спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, підготовка за якою у НФаУ здійснюється з 2001 року, є затребуваними на ринку праці.

Круглий стіл "Сучаснi лабораторнi дослiдження в репродуктивнiй медицинi" Круглий стіл "Сучаснi лабораторнi дослiдження в репродуктивнiй медицинi" Круглий стіл "Сучаснi лабораторнi дослiдження в репродуктивнiй медицинi"

Круглий стіл "Сучаснi лабораторнi дослiдження в репродуктивнiй медицинi" Круглий стіл "Сучаснi лабораторнi дослiдження в репродуктивнiй медицинi" Круглий стіл "Сучаснi лабораторнi дослiдження в репродуктивнiй медицинi"

Print Friendly, PDF & Email