Єрьоменко Римма Фуатівна

Єрьоменко Римма Фуатівна –  завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор.

 

 

 

Закінчила: Харківський державний університет ім. А.М. Горького в 1994 р. за фахом «Біологія». У 2001 році закінчила НФаУ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація», кваліфікація спеціаліст з управління якістю. У червні 2019 року закінчила Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти: бакалавр, спеціальність «Філологія».

Працювала: м.н.с. ДНЦЛЗ (1995-1999 рр.), Начальник відділу забезпечення якості та валідації ТОВ «Фармацевтична компанія «ЗДОРОВ’Я» (1999-2004 рр.), доцент кафедри управління якістю (з 2004р.); доцент кафедри фізіології та анатомії людини (з 2012р.); менеджер за якістю проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень (ПЛМД) НФаУ (з 2009р.).

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Фармакологічне обґрунтування доцільності створення нового коректора білкового обміну на основі екстракту трави люцерни посівної» за спеціальністю 14.03.05 «Фармакологія» (науковий консультант: д. Біол. Н., Проф. Малоштан Л. Н).

З  2.04.2017 р по теперішній час завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики.

Громадська діяльність:

 1. Член робочих груп з підготовки нормативних документів з організації процедури акредитації освітньо-професійних (фахових) програм у НФаУ (Наказ № 368 від 06.09.2018 р.) та робочої групи для проведення аналізу та оцінки авторських освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти і доцільності їх впровадження у НФаУ (Розпорядження № 154 від 05 вересня 2018 р.).
 2. Член робочої групи з підготовки нормативних документів з організації процедури ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства у НФаУ (Наказ № 367 від 06.09.2018 р.)
 3. Голова комісії з акредитаційної експертизи другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» у Запорізькому державному медичному університеті (12-14 листопада 2018 р.) (Наказ МОН України № 1617-л від 25.10.2018 р.)
 4. Голова експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (13-15 травня 2019 р.) (Наказ МОН України № 197-л від 25.03.2019 р.)
 5. Голова журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади із дисципліни «Лабораторна діагностика» 22-23 лютого 2019 р. (Наказ МОЗ України № 553 від 17.12.2018 р.)
 6. Член апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01
 7. Член Редакційної Ради наукового фахового видання України- «Українського журналу медицини, біології та спорту»
 8. Член Редакційної Ради журналу «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування»
 9. Член робочої комісії з розробки і впровадження СУЯ в НФаУ та внутрішній аудитор
 10. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України
 11. Член асоціації превентивної та антиейджинг медицини
 12. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади із дисципліни «Ботаніка» 21 березня 2019 р. (Наказ МОЗ України № 553 від 17.12.2018 р.).

Нагороди:

 1. Почесна грамота НФаУ за активну участь в процесі розробки і впровадження системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001: 2008 (2015).
 2. Почесна грамота. за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної освіти і науки, відданість справі, активну громадянську позицію та з нагоди Дня фармацевтичного працівника! (2018 рік)
 3. Почесна грамота. за внесок в підтримання високого рейтингу Національного фармацевтичного університету, проведення Всеукраїнських студентських олімпіад та з нагоди Дня науки! (2019 рік)

Міжнародна діяльність:

У травні 2015 року в Польщі, м Лодзь, проходила стажування на базі Вищої школи інформатики і мистецтв за такою тематикою: «Сучасний університет — проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями європейських кваліфікаційних рамок» (108 годин). По закінченню стажування було отримано Диплом (15.05.2015 р).

У листопалі 2018 року проходила міжнародне стажування за програмою «Співпраця Україна-Австрія-Німеччина під егідою НАТО»,

Наукова школа:

За час роботи на кафедрі управління якістю (2004-2012рр.) Підготувала понад 30 магістрантів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» в області забезпечення якості лабораторних досліджень.

Підручники, навчальні посібники:

 1. «Клінічний аналіз сечі. Характеристика лабораторних показників»: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Р.Ф. Єрьоменко, М. Є. Березнякова, Л. В. Карабут та ін.; під заг. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко – Х.: НФаУ 2019 – 37 стор.
 2. «Акушерство з оцінкою результатів досліджень»: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.О. Паламарчук, В.В. Паламарчук, Р.Ф. Єрьоменко, В.І. Ковальова – Х.: НФаУ 2019 – 254 с.
 3. Робочий зошит з клінічної хімії для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми«Лабораторна діагностика». Модуль 1 : навч.-метод. посібник / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 86 стор.
 4. Робочий зошит з дисципліни «Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень» для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» : навч.-метод. посібник / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 91 стор.
 5. Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень : метод. рек. для викладачів до аудит. та самост. роботи здобувачів вищої освіти / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 59 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньої програми Лабораторна діагностика / Р. Ф. Єрьоменко, О.В. Должикова, В.В. Козар, О.П. Матвійчук – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 76 с.
 7. Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, С. І. Крижна та ін. – Х: Вид-во НФаУ, 2018. – 130 с.
 8. Методи лабораторної діагностики спадкових хвороб: метод. рек. для аудит. роботи студентів / за ред. доц. Р.Ф. Єрьоменко. Х.: НФаУ, 2017. 24 с.
 9. Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови : учеб. пособ. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова, М.Е. Березнякова и др. ; подобщ. ред. доц. Р.Ф. Еременко. – Х.: НФаУ, 2017.– 44с.
 10. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторныхпоказателей. / Еременко Р.Ф., Супрун Э.В., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н,, Карабут Л.В., Должикова Е.В., Фомина Г.П., Ковалева В.И., Козарь В.В., Паламарчук О.А., Литвиненко А.Л., Матвийчук Е.П. // Уч. пособие: подобщ. ред. Р.Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.
 11. Методи лабораторної діагностики спадкових хвороб: метод. рек. для аудит. роботи студентів / за ред. доц. Р.Ф. Єрьоменко . Х. : НФаУ, 2017. 24 с.
 12. Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, С. І. Крижна та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 130 с.
 13. Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови: учеб. пособ. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова, М.Е. Березнякова и др.; подобщ. ред. доц. Р.Ф. Еременко. – Х.: НФаУ, 2017. – 44с.
 14. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторних показателей. / Еременко Р.Ф., Супрун Э.В., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н,, Карабут Л.В., Должикова Е.В., Фомина Г.П., Ковалева В.И., Козарь В.В., Паламарчук О.А., Литвиненко А.Л., Матвийчук Е.П. // Уч. пособие: под общ. ред. Р.Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.
 15. Атлас физиологии человека. Схемы. Таблицы. Рисунки: учебное пособие для студ. высш. уч заведений/ Л.Н. Малоштан, Г.П. Жегунова, Е.К. Рядных и др., под ред. Малоштан Л.Н. — Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2017. – 496 с.
 16. Сборник тестовых заданий для самостоятельной работы студентов по анатомии и физиологии человека / Л.Н. Малоштан, Е.К.Рядных, Г.П. Жегунова, И.Г.Петренко, Р.Ф. Еременко, Е.В. Должикова и др. – Харьков, 2013. – 136 с.
 17. Збірник тестових завдань по анатомії та фізіології людини / Л.М. Малоштан, О.К. Рядних, Г.П. Жегунова, І.Г. Петренко, О.А. Щербак, О.В. Должикова, Н.В. Деркач, О.Ю. Яценко, Р.Ф. Єрьоменко – Харків, 2012. – 90 с.

Методичні рекомендації:

1.Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» / Р.Ф. Єрьоменко, О.В. Должикова, В.В. Козар, О.П. Матвійчук – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 76 с.

2.Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень : метод. рек. для викладачів до аудит. та самост. роботи здобувачів вищої освіти / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 59 стор.

3.Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, С. І. Крижна та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 130 с.

Членство у фахових асоціаціях:

 1. Член Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини
 2. Член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини
 3. Член Вcсеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та the International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR), протокол прийняття в члени регіонального відділення ВГЛ № 1-19 від 25.03.19 р.
 4. Член Вченої ради НФаУ.
 5. Член ЦМР НФаУ.
 6. Член Ради факультетів НФаУ.
 7. Член апробаційної ради зі спеціальності 15.00.01.

Дисципліни, які викладає:  «Вступ до фаху (Історія медицини)», «Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів», «Система управління якістю лабораторних досліджень»

Print Friendly, PDF & Email