Галузевий науково-практичний онлайн семінар «Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи»

Галузевий науково-практичний онлайн семінар «Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи»

14 травня 2021 року у Національному фармацевтичному університеті відбувся Галузевий науково-практичний онлайн семінар «Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи». Організаторами семінару стали кафедра клінічної лабораторної діагностики та кафедра соціальної фармації НФаУ. Захід відбувся у форматі ZOOM-конференції.

У науково-практичному онлайн семінарі взяли участь: завідувач сектору фізичних та хімічних досліджень Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса» Ігор Володимирович Сич; завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ, професор Римма Фуатівна Єрьоменко; завідувач кафедри соціальної фармації НФаУ, доцент Аліна Вікторівна Волкова; науково-педагогічні працівники кафедр клінічної лабораторної діагностики та соціальної фармації, а також здобувачі вищої освіти ОП Лабораторна діагностика спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування.

Під час проведення заходу було представлено низку цікавих інформативних доповідей, які стосувалися сучасних вимог та професійної підготовки спеціалістів з лабораторної медицини у Національному фармацевтичному університеті; нормативно-правових вимог до фахівців у сфері судової, судово-медичної експертизи; теорії та практики судово-експертної діяльності лікаря-лаборанта та правового статусу судово-медичного експерта; значення судово-медичної експертизи для забезпечення правосуддя.

Захід виявився цікавим  і надав змогу викладачам та студентам розширити свої уявлення щодо особливостей проведення судової та судово-медичної експертизи у сучасних умовах, з’ясувати юридичні та професійні аспекти роботи судового експерта, дізнатися кваліфікаційні вимоги до фахівців у різних сферах судової експертизи. У процесі обговорення доповідей  та спілкування викладачі та студенти мали змогу отримати відповіді практикуючих судових експертів на питання, які їх зацікавили.

Print Friendly, PDF & Email