Практично-орієнтований семінар на тему: «Клінічна патогістологія»

Практично-орієнтований семінар на тему: «Клінічна патогістологія»

02 листопада 2022 р. на кафедрі клінічної лабораторної діагностики відбувся Практично-орієнтований семінар на тему: «Клінічна патогістологія». В семінарі прийняла участь завідувач патоморфологічною лабораторією інституту «Дерматології та венерології», НАН України, лікар-патогістолог, консультант медичного центру «Здоров’я», асистент кафедри клінічної лабораторної діагностики, ХДМУ: Наталія Гойденко. В ході проведення семінару здобувачі вищої освіти 2курсу спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, освітньої програми Лабораторна діагностика другого (магістерського) рівня, отримали  навички практичної підготовки, що дозволять їм удосконалити необхідні практичні навички та здобути фахові компетентності у відповідності до освітньої програми.

Одним із способів поліпшення якості підготовки лаборантів є оптимізація аудиторної роботи, орієнтована на кінцевий результат – підготовку фахівців, які відповідають сучасним вимогам системи охорони здоров’я. У процесі проведення семінару здобувачі вищої освіти ознайомилися з ключовими моментами проведення патогістологічних досліджень, змогли виступити в ролі доповідачів та опонентів, здобули вміння та навички постановки й вирішення інтелектуальних проблем і завдань, попрактикувалися в навичках доводити і спростовувати, відстоювати власну точку зору, демонструвати досягнутий рівень практичної підготовки.

Проведення заходів практичної спрямованості дозволить здобувачам вищої освіти ефективно впроваджувати теоретичні знання у практику.

Практично-орієнтований семінар на тему: «Клінічна патогістологія»

Практично-орієнтований семінар на тему: «Клінічна патогістологія»

Print Friendly, PDF & Email